Kommunalrådet i Mönsterås kommun: ”Det är inte farligt att dricka vattnet”

Kommunalrådet i Mönsterås kommun: ”Det är inte farligt att dricka vattnet”

2021-10-25 Av av Peter A Rosén
Annons: Oskarshamns kommun

MÖNSTERÅS

Lukten och smaken på vattnet i norra Timmernabben.

Det är en fråga som Leonard Nicklasson (SD) och Anni Juhl Nielsen (SD) tar upp i en interpellation till kommunalrådet i Mönsterås kommun, Anders Johansson (C).

Duon vill veta vad kommunen gör för att åtgärda problemet.

Anders Johansson svarade under måndagskvällens fullmäktigemöte på Hotell Munken i Mönsterås:

– Vi har två olika vattensystem som försörjer Mönsterås kommun med dricksvatten – det ena är vattenverket i Finsjö, som tar ytvatten från Emån. Och det andra är vattenverket i Sandbäckshult, som utnyttjar grundvatten. Men vi kompletterar det med vatten från Alsterån. Det är mycket lättare att hantera ett stabilare grundvatten jämfört med ytvatten. Båda vattentäkterna har bra vatten, men visst är det lättare och säkrare med grundvatten.

”I Sandbäckshult har vi haft problem med vattentillgången”

KOMMUNALRÅDET ANDERS JOHANSSON (C)

– I Sandbäckshult har vi haft problem med vattentillgången. Och under torksomrarna 2017 och 2018 var vi väldigt oroliga för den. Det var nere på en låg nivå och vi kunde ha drabbats av en bristsituation. Det var rätt nära. Vi försökte avhjälpa detta genom att dra vattenledningar mellan Mönsterås och Timmernabben. Och norra delen av Timmernabben försörjs sedan dess med vatten från Finsjö.

”Störningar”

– Det har förekommit störningar i vattnet i norra Timmernabben sedan det här gjordes. Det har varierat i omfattning och mellan olika tider. Men man visste om det när man drog det, att det kommer att uppstå vissa problem – men man räknade med att de skulle försvinna. Det gjorde inte det på det sättet som man förväntade sig att det skulle göra. Den nuvarande situationen är dock annorlunda. Det rör sig om lukt- och smakproblem.

Problemen i fråga finns i Timmernabben, Mönsterås och Fliseryd, konstaterade Anders Johansson.

andersjohansson.jpg
Anders Johansson (C), kommunalråd i Mönsterås kommun. Arkivfoto: Peter A Rosén

– Jag känner inte till omfattningen – men problemen finns på flera olika håll. Det som har gjorts är omkopplingar och ledningsbyten för att öka omsättningen på vattnet. Man har genomfört kontinuerliga spolningar med öppna brandposter för att öka omsättningen – och man har genomfört en luft/vatten-spolning, för att rensa rören.

”Kommunen vet inte vad problemen beror på. Tar man det på patientnivå, så är inte diagnosen ställd”

ANDERS JOHANSSON

– Det man har gjort nu för att komma till rätta med lukt- och smaksituationen, det är att man har jobbat med att få ut luft ur ledningssystemet. Kommunen vet inte vad problemen beror på. Tar man det på patientnivå, så är inte diagnosen ställd. Vi har genomfört ett antal behandlingar, men egentligen vet vi inte vad detta beror på.

– En teori är att det har varit luft i. Vi har haft en vattenläcka och det kan komma in luft i systemet. Man har jobbat med att avlufta ledningarna – nya avluftare har installerats på ledningen mellan Mönsterås och Timmernabben. Man har jobbat med omkopplingar för att förändra vattnets väg. Man har bytt alla kolfilter i vattenverket i Finsjö. Kolfiltrets funktion är att ta bort smak och lukt. Man har omsättningsspolat i Mönsterås – och man genomför kontinuerliga provtagningar i hela kedjan – på olika ställen i hela ledningssystemet. Och det som kommer att göras är ytterligare en luft- och vattenspolning för att rensa ur ledningssystemet. Man startar med det i Timmernabben och sedan fortsätter man i Mönsterås.

De prover som har tagits visar inte på något avvikande, betonade Anders Johansson.

”Godkända resultat”

– Det är godkända resultat i hela ledningssystemet. Det vi gör är att vi har tagit in ganska mycket extern expertis på det är området, som genomför utökade analyser för att försöka hitta orsaken till lukt- och smakstörningarna.

– Om man tittar på frågan i ett lite större perspektiv, så handlar det naturligtvis om att säkra både vattentillgången och vattenkvaliteten. Vi kontaktar tekniska specialister för en mikrobiologisk barriäranalys av Finsjö vattenverk.

– Man ser över hur vattentäkten och vattenverket fungerar ihop mikrobiologiskt. Man analyserar för att hitta eventuella brister. Man utreder om det går att bygga en vattenreservoar i Timmernabben. Det är tänkt att vi ska bygga om inloppsledningen till vattentornet i Mönsterås. Vi har det som vi brukar kalla stora Idhultsprojektet – ett väldigt långsiktigt projekt som går ut på att skapa ett konstgjort grundvatten av Emåvattnet, genom att pumpa upp vatten genom Idhultsåsen och på så sätt få ner temperaturen. Samt att få ut ett grundvatten även till Finsjö vattenverk. Det är ett väldigt stort projekt – och vi har börjat titta på det sedan något år tillbaka. Det kräver stora investeringar.

– Vi får se hur vi kommer vidare där. Vi jobbar med byte av ledningsnätet och vi jobbar med en utökad kapacitet från Sandbäckshult.

”Kan kommunledningen garantera att det inte är skadligt för hälsan att dricka vattnet i Timmernabben?”

ANNI JUHL NIELSEN (SD)

Anni Juhl Nielsen tackade för det utförliga svaret.

– Vi förstår att kommunledningen tar vattenfrågan på allra största allvar – och det är vi glada för. Dricksvatten av god kvalitet är livsviktigt för både människor och djur. Att fler och fler går över till att köpa dricksvatten på flaska kanske är en bra affär för butikerna i kommunen, men det är inte en hållbar lösning för kommunen i längden ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

– Jag har läst förslag om att kommunen eventuellt skulle kunna sätta upp dricksvattentankar från Sandbäckshult i Timmernabben, som en nödlösning fram tills man har löst vattenproblemet. Är det en lösning som kommunen skulle kunna tänka sig? Kan kommunledningen garantera att det inte är skadligt för hälsan att dricka vattnet i Timmernabben?

”Alla prover som vi tar är godkända”

ANDERS JOHANSSON

Anders Johansson svarade:

– Alla prover som vi tar är godkända, enligt samma kriterier som allt annat dricksvatten i Sverige. Vi har inga anmärkningar på vattnet på det sättet. Det är ett lukt- och smakfel.

– Kan man tänka sig att ställa upp vattentankar med vatten från Sandbäckshult? Den här problematiken är jätteknepig – vi ser på samma ledningssystem att det i ett hus är problem och att det inte är några problem i ett annat hus. Det är väldigt svårt att se varifrån det här felet kommer. Fortsatta analyser krävs. Vi skulle lika gärna kunna ha Emåvatten i de tankarna, faktiskt. Nej, återigen, det är faktiskt inget fel på vattnet. Det är inte farligt att dricka vattnet. Jag ser inte vattentankar som en lösning i dag. Det tar vi när vattnet är otjänligt, sa Anders Johansson.

”Jag hoppas att problemet snart är löst”

ROBERT RAPAKKO (S), OPPOSITIONSRÅD I MÖNSTERÅS KOMMUN

Oppositionsrådet Robert Rapakko (S) sa så här:

– Det är en viktig fråga. Jag har förstått att det är ett bekymmer. Jag vill också passa på att tacka vår va-avdelning (vatten- och avloppsledning) som jobbar intensivt – och förhoppningsvis effektivt och framgångsrikt – med frågan att få till förbättringar av vattenkvaliteten. Det är jobbigt att vi inte vet vad det beror på. Och vi står inför jobbiga utmaningar för att få till ett bättre vatten. Vi ska komma ihåg det som Anders säger – vi har ett tjänligt vatten. Jag har ingen företagarbakgrund, men jag har lärt mig att kunden alltid har rätt. Just nu levererar vi ett vatten till våra kunder – ett vatten som en stor del av kunderna inte är nöjda med. De upplever ett problem med smak och lukt. Vi borde försöka lösa det problemet gentemot våra medborgare.

– Därför har vi tänkt att tankar med vatten som inte har den här smaken och lukten skulle kunna ställas ut. Om vi ska ta det från Finsjö eller Sandbäckshult låter jag vara osagt – men våra medborgare ska inte behöva betala dubbelt för sitt vatten. Jag hoppas att problemet snart är löst, sa Robert Rapakko.

Robert Rapakko (S). Arkivfoto: Peter A Rosén
Dela gärna artikeln: