”Kommunen har gjort fel på punkt efter punkt”

”Kommunen har gjort fel på punkt efter punkt”

2020-02-05 Av av Peter A Rosén

Annons: Smålandshamnar

OSKARSHAMN

Liberalerna anser alltjämt att kommunen bröt mot Lagen om offentlig upphandling, LOU, när fullmäktige fattade ett beslut om att skriva på ett hyresavtal för äldreboendet Hantverksgatan 17 i Oskarshamn.

Därför kräver partiet fortfarande att kommunen omgående ska anmäla sig själv.

Liberalerna var dock ensamma om sin ståndpunkt när frågan behandlades i kommunstyrelsens arbetsutskott på onsdagen.

Det var i en skrivelse från den 17 januari som Liberalerna yrkade på att kommunen skyndsamt ska anmäla sig själv till berörda myndigheter för brott mot LOU i upphandlingen av hyreskontraktet som gäller äldreboendet i fastigheten där Hotell Ett hade sin verksamhet tidigare.

Ensam med yrkandet

I ett svar skriver kommundirektören, Rolf Persson, att det inte finns någon anledning att ifrågasätta det beslut som kommunfullmäktige fattade.

Den politiska majoriteten i kommunstyrelsens arbetsutskott (Socialdemokraterna och Moderaterna) anslöt sig till kommundirektörens linje. De fick även stöd av Vänsterpartiet. Oppositionsrådet Mathias Karlsson (L) satt ensam med sitt yrkande.

– Men Kristdemokraterna håller med oss i den här frågan. De har dock ingen representant i kommunstyrelsens arbetsutskott, säger Mathias Karlsson, som har förhoppningar om att även Centerpartiet ska ansluta sig till Liberalernas och Kristdemokraternas uppfattning i frågan.

– Härnäst behandlas frågan i kommunstyrelsen – och den kan även hamna i fullmäktige så småningom.

– Kommundirektören har helt fel i sitt svar. Kommunen har gjort fel på punkt efter punkt – vilket är lätt att läsa sig till om man går in och tar del av vad man skriver på Sveriges kommuner och regioners hemsida. Kommunen har gjort fel här.

Mathias Karlsson är noga med att understryka att han inte driver den här frågan för att kommunen ska åka på ett eventuellt bötesbelopp.

”Jättetydligt fel”

– Jag gör det enbart för att jag tycker att det är väldigt viktigt att kommunen gör saker och ting på rätt sätt. Alla företag ska kunna vara med i en upphandling och räkna på det under samma förutsättningar. Men man valde att gynna en aktör istället. Man har inte använt pengarna på ett vettigt sätt – och det är jättetydligt att man har gjort fel.

– Kommundirektören hänvisade till ett fall i förvaltningsrätten, som dock är helt irrelevant i det här fallet.

Mathias Karlsson betonar också att han tycker att det är betydelsefullt att kommunen anmäler sig själv.

– Tanken är inte att jag ska göra det på egen hand.

Men ni inom oppositionen skulle kunna anmäla det hela, eller?

– Ja, vi får se vad som händer. Det blir i sådana fall nästa steg – om majoriteten fortsätter att säga nej, säger Mathias Karlsson, som konstaterar att en anmälan till olika instanser, förutom böter, skulle kunna leda till att det aktuella avtalet rivs upp.

Mathias Karlsson anser att avtalet som har skrivits är skadligt för kommunens ekonomi.

– Hyrorna i boendet är alldeles för höga. Vi hade kunnat få betydligt lägre hyra per plats och natt om exempelvis Byggebo eller Attendo hade fått räkna på det.

– I min roll som oppositionsråd har jag en skyldighet att granska vad majoriteten gör. Och det är min plikt att jobba för att skattepengarna används på ett bra sätt. Det är inte rätt att skattebetalarna ska behöva klä skott för kommunens misstag.

– Tidigare har jag själv, exempelvis, presenterat ett förslag i fullmäktige, som gick ut på att Attendo skulle få öppna ett boende i den tomma Kikeboskolan. Även fastigheten på Slottsgatan var tillgänglig vid det aktuella tillfället, i och med att man var på väg att tömma den. Attendo-lösningen hade blivit betydligt billigare än det nuvarande kontraktet i gamla Hotell Ett.

– Kommunen var inte intresserad av att ta in andra offerter. Men det måste man göra. Undantagen i lagen är väldigt få.

”Dyra lokalkostnader”

Men den politiska majoriteten anser, som sagt var, att kommunen inte har gjort några fel i den här frågan.

Mathias Karlsson tycker att ”överkostnadspengarna” exempelvis borde ha lagts på en satsning i Misterhult, istället för en nedläggning (av Hultgården/Charlottagården).

– Skattepengarna ska inte gå till dyra lokalkostnader – de ska i första hand gå till skolan, vården och omsorgen, fastslår han.

Liberalerna har undersökt frågan noga och kommit fram till att kommunen verkligen har brutit mot LOU:s krav på öppen anbudskonkurrens. Liberalerna anser även att det aktuella hyreskontraktet ska ogiltigförklaras om berörda myndigheter eventuellt skulle komma fram till att hyreskontraktet bryter mot LOU.

Liberalerna fortsätter dessutom att hävda att kommundirektören inte har bevisat att hyresavtalet, med en årlig hyra på cirka 15 miljoner kronor, är kostnadseffektivt. 

Liberalerna anser att kontraktets hyresnivå borde ha jämförts med de årliga fastighetsomkostnaderna för äldreboenden i exempelvis Misterhult och Påskallavik, som tack vare sin småskalighet och välanpassade standard utgör ett långt bättre alternativ, enligt partiet.

Liberalerna kräver därför en transparent jämförelse av den årliga kostnaden för äldreboenden.

Mathias Karlsson och hans partivänner konstaterar att äldreboendet Hantverksgatan 17 ser ut att kunna liknas vid en gökunge, som tränger ut många av de akuta behoven inom kommunen.

Kräver redovisning

”Kommunen undviker noga denna typ av transparent kostnadsjämförelse – kanske för att inte ge bränsle till den stora folkopinionen inom Oskarshamns kommun som protesterar mot nedläggningen av äldreboenden”, skriver partiet i en replik till kommundirektörens yttrande.

Liberalerna misstänker att det hela handlar om att kommunmajoriteten vill flytta vårdnadstagare från ytterområdet till boendet på Hantverksgatan 17.

Liberalerna kräver också att kommundirektören redovisar ytterligare avtal, om det finns några – offentliga eller hemliga – med någon av parterna i hyresavtalet som är kopplat till Hantverksgatan 17.

TEXT & FOTO

Peter A Rosén

redaktionen@oskarshamnsnytt.se

072-277 89 77

Dela gärna artikeln: