Kommunen öppnar upp för bad i Oskarshamns hamnområde

Kommunen öppnar upp för bad i Oskarshamns hamnområde

2023-02-08 Av av Peter A Rosén

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

OSKARSHAMNS KOMMUN

Kommunen öppnar upp för bad på särskilt anvisad plats i Oskarshamns hamnområde.

Det framgår av de reviderade lokala ordningsföreskrifterna, som godkändes av politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott på tisdagen.

I den befintliga formuleringen, i de lokala ordningsföreskrifterna, står det att ”bad är förbjudet inom hamnområde”.

I den nya formuleringen står det att ”bad är förbjudet inom hamnområde, om inte detta särskilt medgivits av kommunen”.

Detta gäller för hundägare

När det gäller hundar gäller följande i fortsättningen:

”Hundar skall hållas kopplade inom följande områden: Södra Långgatan–Hantverksgatan–Köpmangatan–Lilla torget–Östra Torggatan samt på lek- och badplats, och inom parker och planteringar.”

”När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.”

”Hundar får inte vistas på begravningsplatser och innetorget Flanaden. Badförbud gäller för hundar på kommunala badplatser, undantaget platser som särskilt medgivits av kommunen.”

”Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, assistanshundar och hundar under utbildning till assistans- och ledarhundar eller för polishund i tjänst.”

Inget rökförbud

Det står också klart att kommunen inte kan införa något rökförbud på kommunala badplatser.

Polismyndigheten har slagit fast att det inte går att införa ett rökförbud i de lokala ordningsföreskrifterna.

Lagen om tobak och liknande produkter anger tydligt vilka platser som omfattas av rökförbud – och någon föreskrivanderätt för kommuner finns inte.

Om kommunen vill införa ett rökförbud på badplatser, får det sannolikt ske genom ett frivilligt rökförbud, konstaterar polisen i ett remissvar.

Dela gärna artikeln med dina vänner: