Kommunens nya översiktsplan 2030: ”Utvecklar framtidens samhälle”

Kommunens nya översiktsplan 2030: ”Utvecklar framtidens samhälle”

2021-06-07 Av av Oskarshamns-Nytt

OSKARSHAMN

Oskarshamns kommun har tagit fram ett förslag till översiktsplan till 2030 som är på samråd under tiden 7 juni till den 15 augusti 2021. Alla kommuner ska enligt Plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan.

Kommunens översiktsplan baseras på redan antagna globala, nationella, regionala och kommunala mål. Översiktsplanen ska, genom god mark- och vattenanvändning, bidra till ett långsiktigt miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart Oskarshamns kommun. De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör de viktigaste och mest vägledande målen.

”Hur Oskarshamns kommun planerar och utvecklar framtidens samhälle påverkar invånarnas vardagsliv. Vi vill vara en attraktiv kommun, där människor vill bo, arbeta och leva. Det är människorna som får kommunen att växa och utvecklas”, säger Andreas Erlandsson, ordförande kommunstyrelsen, Oskarshamns kommun.

”Det känns bra att vi tar ett brett hållbarhetsgrepp och samtidigt tar tillvara hela kommunens potential”, säger Ingela Ottosson, förste vice ordförande kommunstyrelsen, Oskarshamns kommun.

Digitala träffar för information och delaktighet

Processen för den nya översiktsplanen består av ett samråd, en utställning och ett antagande. Samrådet syftar till att förbättra kommunens beslutsunderlag. För att informera och skapa delaktighet kommer det att hållas två digitala informationsträffar, den 30 juni samt den 7 juli, som är öppna för alla som anmäler sig.

”Vi hoppas att många, såväl privatpersoner som företag, föreningar och organisationer engagerar sig för vår gemensamma framtid i kommunen genom att skicka in sina synpunkter, tankar och idéer under samrådstiden. Tillsammans blir det bättre”, säger Henrik Andersson, utvecklingschef Oskarshamns kommun.

Utställning på biblioteken och servicecenter

Förslaget till ny översiktsplan presenteras på kommunens webb tillsammans med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Från och med vecka 24 kan kommunens invånare även ta del av förslaget på biblioteken i Oskarshamn, Figeholm, Kristdala, och Påskallavik samt i servicecenter i stadshuset. 

Pressfoto: Oskarshamns kommun

Dela gärna artikeln: