Kommuninvånare vill ha bättre cykelbanor i Oskarshamn

Kommuninvånare vill ha bättre cykelbanor i Oskarshamn

2020-07-16 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

I en synpunkt som har skickats in till Oskarshamns kommun skriver en medborgare att cykelbanorna borde förbättras i staden.

”Jag tycker det är vanligt att man cyklar på en anvisad cykelbana som vips bara tar slut och så befinner man sig på en trottoar som man sannolikt inte får cykla på eller så måste man ut i trafiken. Ett bättre flöde för cykelbanorna underlättar för att man ska ta sig runt på cykel utan att vara en fara för gångtrafikanter eller känna sig utsatt i biltrafiken. Jag hade även önskat att det kunde bli tydligare markerat var det är cykelbana. Det gör att även fotgängare kan ha lite bättre uppsikt och det blir tydligare för bilister var det kan tänkas dyka upp en cyklist. En tydligt markerad cykelbana gör att man enklare kan planera sin cykelväg”, skriver personen ifråga.

TEXT & FOTO

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se