Oskarshamns-Nytt ON-logo
Edit Content

Nyheter

Extra

Innehåll

Tjänster

Kundservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

ANNONS

Aktuellt

Konferens om framtidens energisystem planeras i Oskarshamn till hösten

ANNONS

OSKARSHAMN

Hur ska omställningen till ett klimatneutralt Europa påskyndas? Vilka investeringar leder till lägre energipriser, ett uthålligare energisystem och ett mera energisäkert Europa? Det är frågor som kommer att belysas på en konferens i Oskarshamn den 21-23 september.

Nyckelpersoner från alla världens hörn kommer att belysa omställningen till ett klimatneutralt Europa, ett uthålligare energisystem och ett mer energisäkert Europa under höstens mest energigivande konferens, CET2022 – Converging Energy Technologies 2022, i Oskarshamn den 21-23 september 2022.

Internationella deltagare

Bland andra kommer deltagarna att få lyssna till EU:s vicekommissionär för energi, Massimo Garribba, som talar om Europas gröna giv och taxonomin för investeringar i ny energi, Rafael Mariano Grossi, generaldirektör för IAEA om kärnkraftens betydelse för att nå klimatmålen och Diane Cameron, chef för Nuclear Technology Development vid OECD om systemkostnaderna för de olika energislagen.

Deltagarna kommer också att få lyssna till Sophie Macfarlane-Smith, Head of Customer Business för Rolls-Royce som redogör hur deras små modulära reaktorer kombinerar vätgasproduktion med produktion av el och värme och Lina Bertling, professor i elkraftnät från KTH som pläderar för vikten av investeringar i nya elnät.

Framtidens energisystem

Dessutom ges möjlighet att besöka en av världens största kokvattenreaktorer, O3 på OKG, som står för 8% av Sveriges totala elproduktion, samt Äspölaboratoriet, Svensk Kärnbränslehantering AB:s forskning- och utvecklingsanläggning för slutförvar av använt kärnbränsle.

I Oskarshamn finns en stark energirelaterad industri med kompetens och infrastruktur som kan nyttjas för utveckling av framtidens energisystem. Via Nova inom Oskarshamns kommun finns också goda samarbeten med starka universitet som bidrar med sin kompetens till industrins utveckling och kompetensförsörjning. Utifrån detta byggs samverkan mellan industri, akademi och offentlighet vilket bidrar till utveckling lokalt, regionalt och nationellt.

”Vi är glada och stolta att den här konferensen äger rum i Oskarshamn, här finns alla förutsättningar för både dagens och framtidens energisystem”, säger Andreas Erlandsson, Kommunstyrelsen ordförande i Oskarshamns kommun.

Foto: Freepik

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS