Konstgräsmattan på Arena Oskarshamn kan hamna på den gamla nedlagda bandybanan i Påskallavik

Konstgräsmattan på Arena Oskarshamn kan hamna på den gamla nedlagda bandybanan i Påskallavik

2022-12-01 Av av Peter A Rosén

PÅSKALLAVIK/OSKARSHAMN

Konstgräsmattan på arenan, i idrottsparken, i Oskarshamn kan hamna på den gamla nedlagda bandybanan i Påskallavik.

Därmed skulle ortsborna få aktivitetsytan som det har framförts önskemål om i ett medborgarförslag.

Bildningsnämndens politiker har nu besvarat förslaget.

– Vi ska förhoppningsvis, om allt går som det ska, byta ut konstgräset på anläggningen i Ernemar (i Oskarshamn) nästa år. Men det gräset kan inte köras till Påskallavik – det är i för dåligt skick. Det kommer vi i stället att köra till destruktion, säger nämndens ordförande Anton Sejnehed, som konstaterar att det ändå kan bli aktuellt med en likadan lösning som gladde Figeholmsborna för några år sedan.

Men inte än.

”Inte aktuellt i dagsläget”

– När det kommer till konstgräset på Arena Oskarshamn, så ligger det längre fram – det är inte aktuellt att byta ut det i dagsläget, säger Anton Sejnehed, som inte utesluter att den nuvarande konstgräsmattan kan hamna i Påskallavik när det är dags för ett byte.

– Men vi hänvisar till kommunstyrelsens process kring medborgarbudgeten. Man ska föra dialoger om olika satsningar i olika orter och stadsdelar – och då kan det här vara ett förslag som ortsinvånarna lyfter fram i Påskallavik. Vi vet att det är bra att röra på sig spontant. Två miljoner kronor per år har avsatts för att jobba med olika orter. I vilken ordning det kommer att ske är inte helt klart än.

Foto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln: