Köpmangatan blir gångfartsgata – byggtiden pågår till december

Köpmangatan blir gångfartsgata – byggtiden pågår till december

2021-09-27 Av av Annicka Gunnarsson

OSKARSHAMN

På måndagen inleddes arbetet med att anpassa Köpmangatan till övriga stadens struktur. Köpmangatan ska bli en gångfartsgata med parkeringsplatser, cykelstråket och den enkelriktade körriktningen. ”Men vi adderar grönska, ledstråk och möjligheter för ramper till butikerna”, skriver Oskarshamns kommun på sin hemsida.

Entreprenaden utförs av Peab och under byggtiden leds biltrafiken om via Källgatan – Trädgårdsgatan – Frejagatan för att ta sig till Lilla Torget. På Frejagatan är parkering förbjuden under hela byggtiden då gatan blir dubbelriktad för att kunna ta emot trafik åt båda håll.

Varutransporter, fordon till och från verksamheter och boende kommer att kunna använda Köpmangatan under byggtiden, men genomfartstrafiken leds alltså om under hela byggtiden.

Kortare totalstopp

Under vissa tider i vecka 39 (28-29 september) och vecka 43 (26-28 oktober) kan det bli kortare totalstopp för fordonstrafiken i samband med rivning och lastning av befintliga markplattor och stenar.

Oskarshamns kommun uppmanar trafikanter att visa hänsyn och att köra försiktigt genom arbetsområdet.

2 miljoner för ombyggnad

I kommunfullmäktiges protokoll framgår att Oskarshamns kommun har avsatt 2 miljoner kronor från investeringsbudgeten för ombyggnationen av Köpmangatan. Arbetet med att bygga om gatan har pågått sedan 2019 där kommunen, berörda fastighetsägare samt Attraktiva Oskarshamn arbetat fram en avsiktsförklaring för gatans framtid tillsammans.

Tillgänglighet för alla är viktigt

Lokalerna i bottenplan har varit svåra att hyra ut. Ett problem har varit att tillgängligheten till lokalerna generellt är dålig med flera trappsteg som gör det svårare för såväl rullstolar som barnvagnar att ta sig in. Kommunen har i översiktsplaneringen pekat ut ett antal gångfartsgator, och den aktuella delen av Köpmangatan är en av de sista sträckorna som återstår att omvandla till gångfartsgata.

Att lösa tillgänglighet och att omvandla gatan till gångfartsgata med ledstråk är viktiga delar i avsiktsförklaringen. Dessutom finns gemensamma intressen i att skapa en trevligare gata med bland annat lite mer grönska och ny belysningsanläggning. Parkeringsplatser längs gatan ska finnas kvar i samma utsträckning som idag.

Entrégata till centrum

Köpmangatan förväntas inte räknas som en primär shoppinggatan i framtiden enligt rådande trender inom svenska stadskärnor. Oskarshamns kommun kan dock tänka sig inslag av shopping varvat med service och annan besöksverksamhet.

Gatan är ett viktigt stråk mellan Hälsocentralen Gripen och Lilla Torget – en entrégata till centrum. Att sträva efter levande bottenvåningar med någon form av utåtriktad verksamhet längs detta stråk bedöms vara viktigt och värdefullt för staden.

Arbetet med ombyggnation av Köpmangatan beräknas vara klart i december 2021.

Oskarshamns stadsarkitekt Erik Hjertqvists vision om ett tillgängligt gångfartsstråk med ramper till de olika verksamheterna och grönskande växter. Gatans nya belysning, som kan variera i färg, är redan på plats.

Grafik: Oskarshamns kommun

Dela gärna artikeln: