Körkortslös man i Oskarshamns kommun döms för flera olika brott

Körkortslös man i Oskarshamns kommun döms för flera olika brott

2021-11-03 Av av Oskarshamns-Nytt

OSKARSHAMN

En 29-årig man, med adress i Oskarshamns kommun, döms för grovt rattfylleri, olovlig körning i två fall, ringa narkotikabrott, hastighetsöverträdelse samt brott mot trafikförordningen.

Han får skyddstillsyn med samhällstjänst i 40 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle tingsrätten ha dömt ut en månad.

Det finns en särskild föreskrift där det står att mannen i fråga ska delta i den vård och behandling, med inriktning på drogfrihet, som frivården finner lämplig.

Han ska också – på anmodan av frivården – lämna prover för att påvisa drogfrihet.

”Det är i målet utrett att NN, som saknar körkort, har kört bil med alkohol och THC i blodet. Mot bakgrund av vad som redovisats finner tingsrätten att NN:s uppgifter om passiv rökning utgör en uppenbar efterhandskonstruktion och ska lämnas utan avseende. Tingsrätten finner att åtalet är styrkt i sin helhet och att NN ska dömas i enlighet med åtalet”, skriver tingsrätten i domen.

Den dömde förekommer sedan tidigare under sex avsnitt i belastningsregistret – mellan åren 2007 och 2013.

Han är bland annat dömd för misshandel och narkotikabrott.

”Grovt rattfylleri är det allvarligaste brottet som NN ska dömas för och det är avgörande för påföljdsvalet och straffmätningen”, skriver rätten.

Det var i januari 2020 som mannen hade 1,45 promille alkohol och cannabis i blodet efter en bilfärd i Linköping.

I oktober 2019 körde han i 111 kilometer i timmen på en 90-sträcka i Hultsfreds kommun.

Vid samma tillfälle körde han bil samtidigt som han använde en mobiltelefon.

Dela gärna artikeln: