Kraftig minskning av antalet vårdplatser i länet sedan 2014: ”Länsunionen flyr från sitt ansvar”

Kraftig minskning av antalet vårdplatser i länet sedan 2014: ”Länsunionen flyr från sitt ansvar”

2022-03-03 Av av Oskarshamns-Nytt

LÄNET

”Region Kalmar län har genomfört en kraftig minskning av antalet vårdplatser sedan 2014. I en interpellation har Kristdemokraterna tillsammans med Moderaterna begärt svar på vad neddragningen har inneburit för patienterna, vårdpersonalen och kommunerna”, skriver KD i ett pressmeddelande på torsdagen.

– Sedan coronapandemin har det uppmärksammats att Sverige har väldigt få vårdplatser i förhållande till befolkningens storlek. Region Kalmar län är inget undantag. Samtidigt som befolkningen har vuxit, har antalet vårdplatser minskat. Det innebär att ett tyngre ansvar faller på kommunerna och att vårdpersonalen får ägna alltmer tid åt att jaga lediga vårdplatser. Det är tydliga tecken på att vårdkostymen har blivit för trång, säger Jimmy Loord (KD), regionråd och vice ordförande i hälso- och sjukvårdsberedningen. 

– Den S-ledda majoriteten i länet säger att detta inte är en politisk fråga. Men på riksnivå har både regering och riksdag tydligt tagit ställning för att Sverige behöver fler vårdplatser och även satsat pengar på det. Länsunionen flyr från sitt ansvar att se till att skapa fler vårdplatser i Region Kalmar län, säger Jimmy Loord.

Foto: Region Kalmar län

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn