Kraftig ökning av sömnmedel till unga i länet: ”Den negativa trenden bland unga är oroande”

Kraftig ökning av sömnmedel till unga i länet: ”Den negativa trenden bland unga är oroande”

2022-09-21 0 av Oskarshamns-Nytt

Annons: Smålandshamnar

LÄNET

Sömn är viktig för hälsan och ökar vår motståndskraft. För att få en bild av hur utbredda sömnsvårigheterna är i landet har försäkringsbolaget If gått igenom statistik från Socialstyrelsen. Kalmar län följer ett nationellt mönster. På tio år har förskrivningen av sömnmedel och lugnande medel tredubblats bland ungdomar.

Försäkringsbolaget If har i rapporten Hälsobarometern tittat närmare på svenskarnas hälsa i spåren av pandemin. Sömn är viktig för vårt välmående och efter två år med pandemi uppgav nästan en fjärdedel av respondenterna att deras sömn hade försämrats under pandemin. Bland unga (18–35 år) upplevde nästan en tredjedel försämrad sömn.

Störst ökning bland flickor

För att få en uppfattning av hur utbredda sömnproblemen är har If sammanställt statistik över hur sömnmedel skrivs ut som läkemedel.

Kalmar län följer ett nationellt mönster, där sömnmedel och lugnande medel ökat bland personer under 45, och allra mest bland de yngre. Samtidigt har användandet minskat i bland de över 45. Störst ökning bland tonåringar i Kalmar län står flickorna för, men användandet ökar också för pojkar.

– Det är en oroande utveckling att användandet av insomningsläkemedel bland unga ökar så kraftigt. Detta är ett ganska nytt fenomen. För tio år sedan förekom det knappt bland unga. Sömn är en viktig byggsten både för hälsa och välmående och sömnsvårigheter eller sömnproblem måste tas på allvar, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på If.

”Sömn är en viktig byggsten både för hälsa och välmående och sömnsvårigheter eller sömnproblem måste tas på allvar”

Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på If

Oroande trend bland unga

De senaste åren har antalet barn och unga som fått sömnmedel och lugnande medel fördubblats i Kalmar län. Samtidigt använder färre äldre läkemedlen, visar siffror från Socialstyrelsen som If har sammanställt.

– Att färre äldre använder sömnmedel är en positiv utveckling. Men den negativa trenden bland unga är oroande. Det behövs mer förebyggande insatser för att främja ungas fysiska och psykiska hälsa både på det individuella planet och på ett samhälleligt plan så att behovet av sömnmedel och lugnande minskar, säger Kristina Ström Olsson.

FAKTA / SÖMNMEDEL I KALMAR LÄN

Hur ser användande av sömnmedel ut i Kalmar län?

  • Under 2021 hämtade 1 163 patienter i åldersgruppen 10-19 år ut sömnmedel och lugnande medel på recept i Kalmar län. Det är dubbelt så många som 2011, visar Socialstyrelsen siffror (befolkningsförändringen beaktad).
  • Även i de yngsta åldersgrupperna, 0-9 år, ökar användandet av sömnmedel och lugnande medel kraftigt jämfört med 2011 – men från lägre nivåer. 2021 hämtade 290 patienter ut sådana mediciner i Kalmar län.
  • Jämfört med andra regioner förskrivs det ändå förhållandevis lite sömnmedel till ungdomar i Kalmar län. Förskrivningen i regionen är näst lägst i hela landet per capita.
  • Bland äldre patienter har förskrivningen av sömnmedel däremot ökat.
Grafik: Försäkringsbolaget If

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln: