Kristdemokraterna vill sätta stopp för stora barngrupper inom förskolan i Oskarshamns kommun

Kristdemokraterna vill sätta stopp för stora barngrupper inom förskolan i Oskarshamns kommun

2022-06-16 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Rebecka Englund, vice gruppledare för Kristdemokraterna i fullmäktigeförsamlingen, vill sätta stopp för stora barngrupper inom förskolan i Oskarshamns kommun.

I en motion föreslår hon att det ska införas ett maxtak för barngruppernas storlek – baserat på aktuell forskning kring barns välmående i skolan.

”Barngrupperna i förskolan behöver bli mindre. För de minsta barnen är det särskilt viktigt. Ett litet barn klarar inte att relatera till alltför många personer. Mindre barngrupper ger också pedagogerna möjlighet att bedriva en bra verksamhet. Det är dags att vi bryr oss om skolan och våra barn”, skriver Rebecka Englund.

”Enligt Skolverkets riktlinjer är riktmärket för barngruppernas storlek för barn i 1–3-årsåldern 6–12 barn per grupp och i åldern 4–5 år är riktmärket 9–15 barn per grupp. Av förskolans allmänna råd framgår att det är av särskilt stor vikt att de yngsta barnen ingår i mindre grupper (Skolverket, 2017).”

”Enligt lokalutredningens rapport som presenterades i september 2020 framgår att det råder stor överbeläggning på Oskarshamns förskolor, att fler barn är inskrivna på våra förskolor än vad som finns kapacitet. Detta är i första hand något som drabbar våra minsta barn som inte ges de förutsättningar som de har behov av för att må bra och utvecklas. Det är även ett problem för våra anställda förskolepedagoger som många gånger inte får de förutsättningar för att bedriva verksamheten som de behöver. Vi menar i första hand att utifrån barnperspektivet behöver det finnas en gräns på barngruppernas storlek som är anpassad utifrån barns välmående och aktuell forskning på området”, skriver Rebecka Englund.

Sista svarsdatum på motionen är 14 oktober.

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn