Kritik mot att kommunen klipper vägkanterna: ”Inte en blomma kvar”

Kritik mot att kommunen klipper vägkanterna: ”Inte en blomma kvar”

2021-07-27 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

En läsare, som har hört av sig till redaktionen, undrar varför kommunen har rensat bort växtligheten på vägkanterna längs med promenadstråket på Gröndalsgatan ut mot Ernemar i Oskarshamn.

– Det är inte en blomma kvar. Och alla små björkar som växte vid berget innan Liljeholmens är borta, säger hon.

Läsaren undrar hur kommunen tänker när det gäller den biologiska mångfalden.

Åke Karlsson, gatuingenjör vid tekniska kontoret, säger så här till Oskarshamns-Nytt på tisdagen:

– Det handlar främst om trafiksäkerheten. Men vi tar inte mer än en till två meter in vid vägkanterna. Sedan finns det vissa ställen där vi väntar tills blomningen är över. Det finns exempelvis sällsynta växter längs med strandpromenaden.

– Men i Stångehamn, exempelvis, handlar det om siktförhållandena för trafikanterna. Därför klipper vi kanterna.

Men ni har även klippt kanterna på promenadstråket ut mot Ernemarpiren. Hur går tankarna där?

– Det handlar om att få fram belysningen. Vi kör en gång. Annars växer det igen alltihop.

Klipper ni även kanter på grund av ormrisken?

– Ja, det får vi också till oss från medborgare som är ute och går med hundar. Det är inte så roligt om det ligger en orm i det höga gräset.

– Det finns både för- och nackdelar med att klippa kanterna. Och det går alltid att diskutera var man ska dra gränsen.

Småbjörkarna vid Liljeholmens – hur kommer det sig att ni tog bort dem?

– Det är mest för att det inte ska bli för mycket. Sedan förvandlas de till stora träd och då får vi en merkostnad när de ska tas ned i sådana fall.

– Men vi tar hänsyn till den biologiska mångfalden på flera ställen i kommunen. Vi har sparat in på gräsytor för att gynna mångfalden, säger Åke Karlsson.

Kommunen rensade bort småbjörkarna som stod vid berget intill Liljeholmens i Oskarshamn. Foto: Peter A Rosén
På flera ställen får det växa fritt i kanterna. Som här, längs med ett promenadstråk i Kristineberg, Oskarshamn.
Dela gärna artikeln: