Krönika: Därför behövs oberoende lokaltidningar

Krönika: Därför behövs oberoende lokaltidningar

2020-08-27 0 av Oskarshamns-NyttKRÖNIKA

Varför behövs våra oberoende lokaltidningar?

Intresset för storstädernas förorter är rätt stort numera har jag noterat…

Det folk huvudsakligen intresserar sig för är gängkriminalitet, ”klaner” och så kallat ”hedersvåld”, vad det nu är för något?

De som verkar veta minst om vad som händer i förorterna är de som bor där.

Intresset för deras åsikter om vad som är viktigt är inte särskilt intressanta för varken mediier eller allmänheten utanför dessa ”utsatta områden”…

Ta exempelvis Nyhetsbyrån Järva.

Intresserar den någon utanför Stockholms förorter?

Knappast.

Den tar ju bara upp brottsligheten som nyhetsinslag och skriver sen spaltmeter om allt annat som också händer i områdena.

Områden som tycks ha ett stort liv trots att politikerna drar in på allt som inte har med mera poliser och väktare att göra…

”Bör hålla ihop”

Varför för jag fram en ”konkurrerande” webbtidning kanske ni undrar. Därför att jag tycker att våra oberoende lokala webbtidningar bör hålla ihop.

Vi är väl de enda någotsånär oberoende nyhetsförmedlarna idag.

Tidningar som inte ägs av stora konglomerat där det som ska tryckas bestäms på bolagsstämmor långt från där tidningarna ges ut…

Just Nyhetsbyrån Järva gillar jag eftersom den berättar historier från de ”utsatta” områdena i Stockholm ur de boendes perspektiv.

Där kan man läsa åsikter om det nya polishuset i Rinkeby, lokala idrottsevenemang, konstutställningar och annan kultur, människor som berättar om sina liv innan de kom till Sverige, nattvandrande föräldrar, en lång historisk artikelserie om Sveriges inblandning i kolonialmakternas slavhandel och så vidare…

Man läser om människor som har ett rikt liv och engagerar sig i sina områdens liv och problem.

”Ett föredöme”

Alltså är den ett föredöme för alla lokala webbtidningar idag…

Vad ger då detta för inspiration till Oskarshamns-Nytt?

Fortsätt på den utstakade banan att skriva ur ett underifrånperspektiv. Skriv om nedskärningarna inom sjukvården, om händelser på de lokala arbetsplatserna ur fackligt och arbetsmiljömässigt perspektiv.

Få människor, både nyanlända och de som har bott i Oskarshamn i generationer, att berätta om sina liv.

Det tror jag att Oskarshamnsborna skulle tycka är intressant.

Åtminstone skulle jag tycka det.

TEXT

PIERRE STJERNFELDT