Laila Naraghi (S): Ökat mediestöd stärker demokratin

Laila Naraghi (S): Ökat mediestöd stärker demokratin

2021-04-13 Av av Annicka Gunnarsson

SVERIGE

För att stärka demokratin föreslår regeringen ett ökat stöd för att främja journalistik och demokratiskt deltagande i hela landet. Mediestödsanlaget ökas med 100 miljoner kronor enligt ett pressmeddelande från regeringen.

”En dagstidning i brevlådan är en av dagens viktigaste händelser för många. Där får man veta det mesta om det som händer nära”, säger Laila Naraghi, riksdagsledamot för Socialdemokraterna i Kalmar län.

Satsning för att sprida tryckta tidningar

Satsningen görs för att möjliggöra en fortsatt spridning av tryckta nyhetstidningar i områden där tidningsdistributionen påverkats av varannandagsutdelning av post samt för att främja journalistik i hela landet.

På så vis säkerställs medel för en lösning vad gäller fortsatt daglig distribution av tidningar i områden som berörs av varannandagsutdelning av post för innevarande år.

”Detta är viktigt för att möjliggöra att till exempel tidningsläsare i glesbygd fortsatt kan få hem sin tidning i brevlådan”, säger Laila Naraghi.

Kompensera för ökade utgifter

Medlen syftar även till att kompensera för de ökade utgifterna för det rättighetsbaserade driftstödet och därmed behovet av ökade medel för mediestöd, såsom redaktionsstödet. Det är viktigt inte minst för de nyhetsmedier som har det fortsatt svårt till följd av minskade annonsintäkter.

Foto: Regeringen

Dela gärna artikeln: