Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg ger stöd till drivmedelsstationer på landsbygden

Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg ger stöd till drivmedelsstationer på landsbygden

2022-03-19 Av av Annicka Gunnarsson

SVERIGE

Drivmedelsstationer i gles- och landsbygdsområden ska få stöd från staten för att kunna genomföra de investeringar som krävs för att uppfylla kraven i en föreskrift från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Satsningen underlättar för att bibehålla kommersiell service i hela landet.

I syfte att säkerställa tillgången till försäljningsställen för drivmedel i landsbygdsområden där servicen är gles beslutade regeringen på fredagen om en förordning om statligt stöd.

”Utmaningarna för små drivmedelsstationer i gles- och landsbygder kan vara stora, både avseende regler och kostnader. Genom denna satsning kan nätet av drivmedelsstationer bevaras och stärkas, och därmed öka möjligheterna att bo, leva och verka i alla delar av vårt land”, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S) i ett pressmeddelande från Näringsdepartementet.

Uppfylla nödvändiga krav

Regeringen har tidigare aviserat en budgetsatsning på 75 miljoner kronor årligen för 2022 och 2023 i syfte att små drivmedelsstationer i vissa landsbygdsområden ska kunna genomföra investeringar som förhindrar att brandfarlig vätska läcker ut och orsakar skada på miljö eller risk för brand.

Förordningen riktas till de som är i behov av stöd för att kunna genomföra investeringar som är nödvändiga för att uppfylla krav i en föreskrift från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Det handlar om att genomföra åtgärder för att nedgrävda rörledningar i mark för hantering av brandfarlig vätska ska vara korrosionsskyddade.

Förordningen träder i kraft den 13 april i år.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Dela gärna artikeln: