Landshövdingen i Kalmar län: ”Det är naturligtvis tråkigt”

Landshövdingen i Kalmar län: ”Det är naturligtvis tråkigt”

2021-02-23 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons: Smålandshamnar

LÄNET

Länsstyrelsen Kalmar län har nu redovisat resultatet från 2020 i och med att årsredovisningen idag skickats in till Regeringskansliet.

”Vi kan rapportera goda resultat för alla uppdrag vi fått i regleringsbrevet och de extra vi fått under året, trots att verksamheten har påverkats i stor utsträckning av pandemin”, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Det ekonomiska resultatet slutar på ett underskott på 6,3 miljoner. De främsta orsakerna är ökade kostnader i och med pandemin, lägre intäkter än budgeterat samt ökade personalkostnader.

– Det är naturligtvis tråkigt att gå in i 2021 med ett underskott, men vi har redan påbörjat ett åtgärdsprogram för att få en budget i balans i år, säger landshövding Peter Sandwall.

Den pandemi som pågått under större delen av året har förstås väsentligt påverkat länsstyrelsernas verksamhet.

– Pandemin har även haft det goda med sig att länsstyrelsernas samverkan ökat, vilket bland annat resulterat i många nya regeringsuppdrag. Vi har också tagit stora steg mot en utvecklad krissamverkan inom länet, tillsammans med bland annat regionen och våra kommuner, menar Peter Sandwall.

GRAFIK

LÄNSSTYRELSEN

Dela gärna artikeln: