Länets sjukhus får högt patientbetyg – ”Det är glädjande”

Länets sjukhus får högt patientbetyg – ”Det är glädjande”

2021-09-14 Av av Oskarshamns-Nytt

LÄNET

Den öppna specialistvården vid sjukhusmottagningar och privata mottagningar i Kalmar län får högt betyg av patienterna. Det visar Nationell Patientenkät som genomfördes under våren. ”Det är glädjande”, säger Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör i ett pressmeddelande på tisdagen.

Totalt har 4 045 patienter i länet svarat på frågor kring sin upplevelse av sitt senaste besök inom vården, antingen man besökt en mottagning eller varit inlagd.

Region Kalmar län bland de bästa i landet

Region Kalmar län placerar sig bland de bästa i landet inom öppenvården när det gäller dimensionerna delaktighet och involvering, kontinuitet och koordinering, information och kunskap, respekt och bemötande och tillgänglighet.

Också bland de patienter som legat inlagda på sjukhus rankas vården högre än snittet för landet i samtliga dimensioner.

”Det är glädjande att se att vi får så högt betyg av patienterna som besöker sjukhusen. Alla medarbetare har anledning att vara väldigt stolta”, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist.

Johan Rosenqvist, Hälso- och sjukvårdsdirektör. Foto: Region Kalmar län

Var femte person har undvikit att söka vård

Då patientenkäten har gjorts mitt under pandemin finns också frågor som har direkt koppling till denna ställts. Exempelvis uppger mer än var femte person i Kalmar län att hen undvikit att söka vård på grund av smittrisken.

De som fått enkäten har också haft möjlighet att ge egna kommentarer kring sina erfarenheter av besöket eller inläggningen. Totalt har över 700 sådana kommentarer kommit in. Det rör sig både om beröm och konkreta exempel på förbättringsmöjligheter. Många lovordar bemötandet och professionaliteten inom vården. Bland de kritiska synpunkterna finns en del som tycker att kommunikationen mellan sjukhus och hälsocentral inte fungerat, att informationen som gavs inte var tillräcklig och att bemötandet kunde varit bättre.

”De enskilda kommentarerna är ett värdefullt material att använda i förbättringsarbetet på de olika enheterna”, säger Johan Rosenqvist.

Bästa sjukhusmaten i landet

Vid sidan av de direkta vårdfrågorna har också patienterna fått säga vad de tycker om sjukhusmaten. Under en rad av år har Region Kalmar län varit överlägsen etta i landet, så även i denna enkät. 82,9 % av de inlagda patienterna var nöjda med maten, att jämföra med tvåan Region Dalarna där motsvarande siffra var 75,8 % och genomsnittet för landet, 68,3%.

Resultat från enkäten

Resultaten redovisas som andelen positiva svar. Nedan redovisas resultaten i de sju dimensionerna för Region Kalmar län. Inom varje dimension finns ett flertal frågor som sedan vägts samman.

Specialiserad öppen sjukhusvård – mottagningsbesök

 • Tillgänglighet 92,3% (90,6% för hela landet). Tvåa i landet.
 • Helhetsintryck 92% (90,9%). Fyra.
 • Respekt och bemötande 91,9% (91%). Femma.
 • Delaktighet och involvering 91,2% (89,4%). Tvåa.
 • Kontinuitet och koordinering 90,6% (88,9%). Tvåa.
 • Emotionellt stöd 88,1% (86,5%). Trea.
 • Information och kunskap 87,5% (85,6%). Trea.

Specialiserad sluten sjukhusvård – inlagda patienter

 • Helhetsintryck 91,7% (90% för hela landet). Fyra i landet.
 • Tillgänglighet 88,8% (86,4%). Trea.
 • Emotionellt stöd 89,8% (88,2%). Trea.
 • Kontinuitet och koordinering 85,2% (83,3%). Fyra.
 • Respekt och bemötande 84,6% (84,3%). Sjua.
 • Delaktighet och involvering 84,3% (82,8%). Trea.
 • Information och kunskap 82,1% (80,1%). Trea.

FAKTA / Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät är en av Sveriges största undersökningar. Totalt har 155 000 svar lämnats av patienter som besökt sjukhusen i landet.

I Kalmar län fick 6 294 patienter som besökt öppenvården på sjukhus i länet eller en privat mottagning enkäten och möjlighet att svara på frågor om sin upplevelse av vården. 45,9% svarade på frågorna

2 258 patienter som legat inlagda på något av länets sjukhus fick också enkäten. Svarsfrekvens var 51,3%. I båda fallen var svarsfrekvensen något högre i Kalmar län än i Sverige som helhet.

Nationell Patientenkät genomfördes under våren 2021.

Arkivfoto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn