Länsstyrelsen: Eldningsförbud i hela länet

Länsstyrelsen: Eldningsförbud i hela länet

2021-06-09 Av av Oskarshamns-NyttLÄNET

Från klockan 12.00 torsdagen den 10 juni gäller eldningsförbud i hela Kalmar län. Beslutet gäller tills vidare”, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

”Eldningsförbudet gäller i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fast bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera).

Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningsställda platser som är utformade så att risken för antändning och spridning är låg. Typiskt för sådana platser är att dessa är avgränsade med obrännbart material som exempelvis betong eller stensättning och har bred markyta med grus eller annat icke brännbart material runt grillplatsen”, skriver länsstyrelsen.

”Bakgrunden till beslutet är höga brandriskvärden och väderprognoser för kommande dagar. Räddningstjänsterna i länets alla kommuner gör löpande bedömningar och analyser av hur brandrisken utvecklas.”

”Allmänheten uppmanas att hålla sig uppdaterad genom att följa myndigheternas och mediernas kanaler för aktuell information om rådande eldningsförbud. Aktuella eldningsförbud för hela länet finns alltid på Länsstyrelsens webbplats: www.lansstyrelsen.se/kalmar/eldningsforbud

Beslut om att införa eldningsförbud i länets tolv kommuner har fattats av respektive kommun.”

Fotomontage: Freepik

Dela gärna artikeln: