Edit Content

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Länsstyrelsen i Kalmar län: Ansträngt coronaläge inom hälso- och sjukvården

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox

Varje fredag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

LÄNET

I den senaste coronarapporten beskriver länsstyrelsen i Kalmar län läget som ansträngt inom hälso- och sjukvården i vårt län.

Och nya varsel och uteblivna säsongsanställningar skapar en besvärlig situation för många länsbor, konstaterar länsstyrelsen i ett pressmeddelande på fredagen.    

”Länsstyrelsen följer hur smittspridningen och coronapandemin påverkar Kalmar län, och gör uppdateringar av läget i länet. Den här redovisningen är en sammanfattning för att ge en översiktlig bild av hur läget och situationen förändras i länet.”

Förändringar i lägesbilden sedan vecka 25

Länsstyrelsen har i linje med regeringens uppdrag börjat rapportera hur Folkhälsomyndighetens råd, rekommendationer och riktlinjer efterlevs. Första avstämningen visar att det är mycket folk i rörelse i länet just nu. Den samlade bedömningen är att rekommendationerna överlag efterlevs, även om det finns lokala rapporter om trängsel. Länsstyrelsen och flera kommuner har gjort förebyggande åtgärder och bland annat satt upp information på badstränder, campingplatser och torg för att påminna om att hålla avstånd.

Flera kommuner rapporterar att trycket på den kommunala hälso- och sjukvården har ökat sedan förra avstämningen. Även Region Kalmar län har en fortsatt ansträngd situation. Utmaningen är att hålla i gång verksamheten samtidigt som många har semester efter en intensiv vår. Det innebär att marginalerna i verksamheten är små i händelse av att medarbetare blir sjuka.

Självprovtagning för att testa vem som har en pågående covid-19-sjukdom är igång och kan hämtas ut av frisk anhörig på specifika apotek i länet. Hittills har 1148 självtest beställts. Antikroppstester väntas bli tillgängligt efter sommaren.

Tidigare farhågor för sociala konsekvenser i spåren av coronakrisen börjar att märkas. Några kommuner har noterat att barns och ungdomars utsatthet har ökat. Det handlar dels om situationen i hemmet med våld och vårdnadshavares alkoholkonsumtion, dels om miljöer utomhus med skadegörelse där ungdomar varit inblandade och dels om ökat antal ungdomar som brukar narkotika och alkohol. Vidare lyfts en oro för kvinnors situation med ökat våld i nära relationer. Nyanländas situation med möjlighet till en god integration, språkundervisning digitalt och en förändrad arbetsmarknad, omnämns också.

Fler varsel och uteblivna säsongsanställningar fortsätter. Några exempel är att beslutet att stänga Astrid Lindgrens värld i Vimmerby påverkar 450 säsongsanställda. Den största privata arbetsgivaren i Högsby kommun har varslat hälften av sina medarbetare.  

Ett urval av vad som är på gång:

  • Regionen arbetar med att utöka kapaciteten för smittspårning i länet.
  • Länsstyrelsen bedömer och rapporterar hur allmänheten följer de allmänna rekommendationerna och hur det påverkar smittspridningen.
  • Kommunerna ansvarar för hela tillsynen av smittskydd på restauranger, barer och kaféer med befogenheter att meddela förelägganden och att tillfälligt stänga ett serveringsställe. Länsstyrelsen stöttar kommunerna i detta arbete.

Råd till allmänheten

När du följer rekommendationer om att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om du har sjukdomssymtom, så skapar du goda förutsättningar för vården att ta hand om de svårast sjuka och skyddar samtidigt riskgrupperna. Även om många saker är annorlunda idag kan vi fortfarande vara aktiva, umgås och uppleva saker. Det enda vi behöver göra är att anpassa aktiviteterna i takt med rekommendationerna. På det sättet blir vi uthålliga tillsammans!   

Fakta Vad är en lägesbild? När en samhällsstörning eller kris inträffar behövs en samlad bild av situationen, en så kallad lägesbild. Lägesbilden ger en överblick över vilka konsekvenser händelsen kan få för viktiga funktioner i samhället och vad alla ansvariga gör för att hantera situationen. Länsstyrelsen Kalmar län ansvarar för att sammanställa en samlad lägesbild för Kalmar län som i sin tur är summering av lägesbilder från kommuner, Regionen och flera andra krisberedskapsaktörer i länet. Lägesbilden uppdateras löpande när situationen förändras.

Länsstyrelsens roll och ansvar i arbetet med coronaviruset är att samordna länets kommuner, Region Kalmar län, smittskyddsläkaren och andra aktörer i länet som deltar i krisarbetet. Det sker genom att Länsstyrelsen samlar länets aktörer för att skapa lägesbilder inom olika områden. Lägesbilden rapporteras sedan till regeringen och andra myndigheter.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

FOTO: FREEPIK
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS