Länsstyrelsen Kalmar län: ”Använd inte åvatten för att vattna fält och trädgårdar”

Länsstyrelsen Kalmar län: ”Använd inte åvatten för att vattna fält och trädgårdar”

2022-06-16 Av av Annicka Gunnarsson

Annons: Smålandshamnar

LÄNET

Bristen på nederbörd under en period har börjat påverka djur- och växtlivet i länets åar vilket gör att Länsstyrelsen Kalmar län nu går ut med en uppmaning om att inte använda åvatten för att vattna fält och trädgårdar. Flödena i länets mindre vattendrag är långt under det normala och det finns risk att naturmiljön kan skadas.

En nederbördsfattig period har börjat påverka djur- och växtlivet i länets åar. Det är inte tillåtet använda åvatten för att vattna fält, trädgårdar, fotbollsplaner med mera när det finns risk för skada på miljön. Flödena i länets mindre vattendrag är långt under det normala. Det vatten som fortfarande rinner fram behövs för att växt- och djurlivet i vattendragen ska klara sig.

En period med lite nederbörd gör att vattenflödena i de flesta av länets vattendrag är långt under det normala för årstiden. Även om det lokalt har kommit regn så tar växtligheten upp mycket av vattnet vilket medför att länets sjöar och vattendrag inte får något stort tillskott av vatten. Länets små vattendrag har låga till mycket låga flöden.

Kan skada naturmiljön

Det är inte tillåtet att pumpa upp vatten ur ett vattendrag när det finns risk för skada på naturmiljön. Vid dagens låga vattenföring kan varje större vattenuttag orsaka skada, men även summan av många små uttag kan skada växt- och djurlivet i åarna.

För den som har tillstånd att ta ut vatten gäller de villkor som anges i tillståndet och Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. När det gäller vatten från kommunala ledningsnät är det respektive kommun som bestämmer vad som gäller.

Här kan du läsa mer om vattenuttag enligt Vattenenheten Länsstyrelsen Kalmar län.

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln: