Länsstyrelsen: ”Ökad sjukfrånvaro påverkar nu många organisationer rejält”

Länsstyrelsen: ”Ökad sjukfrånvaro påverkar nu många organisationer rejält”

2020-12-02 Av av Oskarshamns-Nytt

LÄNET

”De senaste veckorna har sjukfrånvaron ökat, vilket nu påverkar regionen och de kommunala verksamheterna rejält. Främst gäller det inom vård och omsorg, men även inom områden där flera andra kompetenser kan vara svåra att ersätta. Oron stiger bland länets näringsliv, som trots kommande julhandel, oroar sig för sin överlevnad”, skriver länsstyrelsen i den senaste lägesrapporten, med koppling till coronapandemin.

”Länsstyrelsen följer hur smittspridningen och coronapandemin påverkar Kalmar län, och gör uppdateringar av läget i länet. Det här är en sammanfattning av hur situationen förändras.”

Förändringar i lägesbilden sedan vecka 47

”En ökad sjukfrånvaro påverkar nu många organisationer rejält. För att kunna täcka upp behovet inom vård- och omsorgssektorn har flera av länets kommuner inventerat och förberett omflyttning av personal, som har vårderfarenhet men idag jobbar inom andra verksamheter.”

”Väntetiden för att få boka prov och få provsvaret på egentestet för covid-19 har minskat, även om provtagningskapaciteten fortfarande är ganska ansträngd. För att minska belastningen och ge fler möjlighet att testa sig är det mycket viktigt att avboka tid för provtagning om man inte har för avsikt att hämta ut provtagningskittet.”

”Hälso- och sjukvården förbereder för vaccinationsstart mot covid-19 i början av året. Riskgrupper kommer att prioriteras först.”

”Smittspridningen ökar fortfarande, men inte lika fort som tidigare. Smittskyddsläkarens bedömning är att det finns en möjlighet att vända smittspridningen i länet under de närmaste veckorna förutsatt att restriktioner och de skärpta lokala råden efterlevs.”

Utmaningar för länets aktörer

  • Hantera effekterna av en ökad smittspridning, personalbortfall och oro inom verksamheterna och samtidigt upprätthålla den ordinarie verksamheten.
  • Hjälpa allmänheten att följa de lokala allmänna råden och begränsningar med stöd av ordningslagen.
  • Hantera informationströtthet och motivera allmänheten att följa rekommendationer samt att testa sig vid symptom. Hålla i och hålla ut!
  • Hantera balansen mellan att begränsa trängsel för att undvika smitta vid julhandeln och att begränsa negativa konsekvenser för näringslivet.
  • Förbereda och genomföra kommande vaccination mot covid-19 på ett samordnat sätt.
Fakta Det här är en lägesbild!Vid en samhällsstörning eller kris behövs en samlad bild av situationen, en så kallad lägesbild. Lägesbilden ger en överblick över vilka konsekvenser händelsen kan få för viktiga funktioner i samhället och vad alla ansvariga gör för att hantera situationen. Länsstyrelsen Kalmar län ansvarar för att sammanställa en samlad lägesbild för Kalmar län. Den är en summering av lägesbilder från kommuner, regionen och flera andra krisberedskapsaktörer i länet. Lägesbilden uppdateras löpande när situationen förändras.

Länsstyrelsens roll och ansvar i arbetet med coronaviruset är att samordna länets kommuner, Region Kalmar län, smittskyddsläkaren och andra aktörer i länet som arbetar med krisen.

FOTO

FREEPIK

Dela gärna artikeln: