Länsstyrelsen om coronaläget: ”Risken för lokala utbrott mycket hög”

Länsstyrelsen om coronaläget: ”Risken för lokala utbrott mycket hög”

2020-08-28 0 av Oskarshamns-NyttLÄNET

”I planeringen inför höstens arbete med Covid-19 bedömer Länsstyrelsen att den största risken i länet är lokala utbrott där någon eller några kommuner kan drabbas. Läget är fortsatt allvarligt och det är viktigt att alla hjälps åt att följa rekommendationerna”, skriver länsstyrelsen i Kalmar län i ett pressmeddelande.

”Länsstyrelsen följer hur smittspridningen och coronapandemin påverkar Kalmar län, och gör uppdateringar av läget i länet. Det här är en sammanfattning av hur situationen förändras.”

Förändringar i lägesbilden sedan vecka 33:

”Risken för lokala utbrott bedöms som mycket hög, nu när människor återgår till arbete och skola. Under den senaste veckan syns en tydlig ökning av det totala antalet bekräftade fall i länet. Dessa fall kan till största delen härledas till ett par lokala utbrott.

Industriföretag har drabbats hårt av corona, men sommaren har blivit bättre än förväntat för många verksamheter eftersom många ”hemestrat” i Sverige. Hela Vimmerby kommun har dock drabbats hårt av stängningen av Astrid Lindgrens värld.

Den övergripande bedömningen är att det nu är mindre folk i rörelse i länet och mindre problem med trängsel. Länets kommuner har rapporterat in brister i efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd. Bland annat att många 70+ är ute i samhället, framförallt för att handla. En orsak kan vara att många äldre inte får samma hjälp av släkt och vänner när semestrarna är slut. Några kommuner befarar att förlängningen av besöksförbudet på äldreboenden kommer orsaka sociala problem när de äldre som redan är sköra isoleras.

Det är ett stort tryck på kollektivtrafiken och det kommer många klagomål om trängsel. Det tar ett par veckor innan KLT lyckas anpassa trafiken, eftersom varje skolstart är unik gällande antalet elever och resandemönster. Ett stort ansvar läggs på den enskilda individen att välja andra färdsätt eller åka andra tidpunkter när det är lugnare i kollektivtrafiken.”

Goda exempel:

”Tre goda exempel har rapporterats enligt regeringsuppdraget.

  • I en kommun har en butik möjliggjort för kunder att shoppa i slutna sällskap genom att hyra hela butiken eller på hemleverans med cykel.
  • Coronapandemin har drabbat kulturlivet mycket med flera evenemang och konserter som ställts in. I Oskarshamn har de därför startat en digital kanal, Kulturkanalen Oskarshamn. Där livesänds och visas förinspelade evenemang och andra aktiviteter för stora och små.
  • En kommun har möjliggjort digitala stadsvandringar på egen hand eller i eget sällskap.”

Aktuellt:

  • Förberedelser för lokala utbrott.
  • Smittskyddets checklista för arbetsgivare kring smittspridning på arbetsplatsen.
  • Gemensam informationskampanj på temat ”Vi vet att du vet” planeras.
  • Kommunikationsinsatser till ungdomar och unga vuxna, både digitalt och på skolor.
  • Fortsatt insamling av goda exempel som kommer att redovisas i kommande lägesbilder framöver.

Råd till allmänheten

När du följer rekommendationer om att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om du har sjukdomssymtom, så skapar du goda förutsättningar för vården att ta hand om de svårast sjuka och skyddar samtidigt riskgrupperna. Även om mycket är annorlunda idag kan vi fortfarande vara aktiva, umgås och uppleva saker. Det enda vi behöver göra är att anpassa aktiviteterna i takt med rekommendationerna. På det sättet blir vi uthålliga tillsammans!

Fakta

Det här är en lägesbild! Vid en samhällsstörning eller kris behövs en samlad bild av situationen, en så kallad lägesbild. Lägesbilden ger en överblick över vilka konsekvenser händelsen kan få för viktiga funktioner i samhället och vad alla ansvariga gör för att hantera situationen. Länsstyrelsen Kalmar län ansvarar för att sammanställa en samlad lägesbild för Kalmar län. Den är en summering av lägesbilder från kommuner, Regionen och flera andra krisberedskapsaktörer i länet. Lägesbilden uppdateras löpande när situationen förändras.

Länsstyrelsens roll och ansvar i arbetet med coronaviruset är att samordna länets kommuner, Region Kalmar län, smittskyddsläkaren och andra aktörer i länet som arbetar med krisen. Det sker genom att Länsstyrelsen samlar länets aktörer för att skapa lägesbilder inom olika områden. Lägesbilden rapporteras sedan till regeringen och andra myndigheter.

GRAFIK

LÄNSSTYRELSEN I KALMAR LÄN