Länsstyrelsen: Osäkerhet kring om vaccinet kommer i den takt som utlovats

Länsstyrelsen: Osäkerhet kring om vaccinet kommer i den takt som utlovats

2021-01-15 Av av Peter A Rosén

Annons McDonalds Big Mac 35 kr

LÄNET

”I den lägesbild som länsstyrelserna varje vecka sammanställer till Regeringskansliet finns bland annat en fråga om vaccinationskapaciteten möter behovet av vaccinering. Länsstyrelsen Kalmar län svarade nej på den frågan vid den senaste rapporteringen utifrån tolkningen att det finns en osäkerhet kring bland annat om vaccinleveranserna kommer i den takt som utlovats”, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande på fredagen.

”Länsstyrelsen Kalmar län är helt överens med Region Kalmar län att arbetet för att klara vaccineringen löper på ett bra sätt. Stora insatser görs och planeringen för vaccineringen utvecklas successivt. I Kalmar län finns idag ingen kapacitetsbrist när det gäller att vaccinera. Osäkerheten handlar bland annat om vaccinleveranserna kommer i den takt som utlovats, något som i sin tur påverkar planeringen.”

”Och utifrån det tidsperspektivet besvarade vi på frågan. I samtliga länsstyrelsers fritext-svar märks att de flesta länsstyrelser har samma uppfattning.”

”Vi har förtydligat vårt svar på denna otydliga ja- och nej-fråga till regeringskansliet. Ett arbete har också initierats i länsstyrelsernas gemensamma samverkan för att göra om frågeställningen för att undvika olika tolkningar”, skriver länsstyrelsen.

FOTO

FREEPIK

Dela gärna artikeln: