Länsstyrelsen uppmanar allmänheten att fortsätta följa rekommendationerna

Länsstyrelsen uppmanar allmänheten att fortsätta följa rekommendationerna

2020-09-23 0 av Oskarshamns-Nytt

LÄNET

”Sjukdomsläget i länet är fortsatt lågt och inga lokala utbrott har konstaterats under den senaste veckan. I flera andra europeiska länder ökar smittan efter lättade restriktioner, vilket understryker vikten av att fortsätta följa rekommendationerna. Det är fortfarande de unga vuxna i Sverige som står för den största smittspridningen”, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande på onsdagen.

”Länsstyrelsen följer hur smittspridningen och coronapandemin påverkar Kalmar län, och gör uppdateringar av läget i länet. Det här är en sammanfattning av hur situationen förändras.”

Förändringar i lägesbilden sedan vecka 37:

”Samtliga kommuner har förberett sig inför eventuellt nya lokala utbrott. Det är lugnare i den kommunala sjukvården och hälften av kommunerna har ingen påverkan alls på sin förmåga att bedriva vård och omsorg. Flera kommuner uppger en högre sjukfrånvaro. Det har också kommit in färre rapporter om trängsel ute i samhället.”

”Det är en stor efterfrågan på kommunikation, både när det gäller provtagning och vad som gäller på äldreboendena när det nationella besöksförbudet tas bort den 1 oktober.”

”Efterfrågan på självtester har ökat. I alla kommuner går det nu att få både tid och möjlighet att hämta ut kitt för provtagning samma dag.”

”Kommande utmaningar:

•       Skapa säkra och ansvarsfulla besöksmöjligheter på äldreboenden när det nationella besöksförbudet upphör 1 oktober.

•       Motivera om uthållighet för att alla ska fortsätta att följa rekommendationerna, trots informationströtthet.

•       Planering inför vaccinering av den vanliga säsongsinfluensan.”

Fakta Det här är en lägesbild. Vid en samhällsstörning eller kris behövs en samlad bild av situationen, en så kallad lägesbild. Lägesbilden ger en överblick över vilka konsekvenser händelsen kan få för viktiga funktioner i samhället och vad alla ansvariga gör för att hantera situationen. Länsstyrelsen Kalmar län ansvarar för att sammanställa en samlad lägesbild för Kalmar län. Den är en summering av lägesbilder från kommuner, regionen och flera andra krisberedskapsaktörer i länet. Lägesbilden uppdateras löpande när situationen förändras.

Länsstyrelsens roll och ansvar i arbetet med coronaviruset är att samordna länets kommuner, Region Kalmar län, smittskyddsläkaren och andra aktörer i länet som arbetar med krisen.

FOTO

FREEPIK