Länsunionen gör omfattande insatser för medarbetarna i Region Kalmar län

Länsunionen gör omfattande insatser för medarbetarna i Region Kalmar län

2021-11-21 Av av Oskarshamns-Nytt

LÄNET

Under budgetdebatten i regionfullmäktige tidigare i veckan talade Mattias Adolfson (S) om kompetensförsörjningen i Region Kalmar län. Under den här mandatperioden har Länsunionen (S, C och L) lagt in 80 miljoner kronor utöver SKR:s index i lönesatsningar, satsningar som fortsätter Länsunionens budgetförslag.

Trots stora pensionsavgångar anställs fler sjuksköterskor än som slutar i Region Kalmar län. Under de senaste tio åren har antalet medarbetare ökat med ungefär 1200 personer.

”En stor utmaning framöver är att minska hyrbemanningen. Här krävs det långsiktiga och uthålliga lösningar. Vi har lyckats vända trenden inom primärvården, våra läkare och psykiatrin. Nu fortsätter arbetet när det gäller sjuksköterskor inom slutenvården. Utöver omfattande lönesatsningar lägger vi ett stort utbildningspaket med fokus på både grundutbildning och vidareutbildning med sikte på att bli än ännu mer attraktiv arbetsgivare”, säger personalutskottets ordförande Mattias Adolfson (S).

Fokus på att få ner kvinnors sjukskrivningstal

I budgeten satsar S tillsammans med C och L på den framgångsrika läkarutbildningen och lägger in mer resurser för att öka antalet handledare för att kunna ta emot fler sjuksköterskestudenter. Ett särskilt fokus läggs på att ta vara på pensionerade medarbetare som vill bli handledare.

”Ett särskilt fokusområde blir att få ned kvinnors sjukskrivningstal vilket är dubbelt så högt som mäns i riket. Vi tar detta på allvar och ser till att satsa ordentligt på regionens arbetsmiljö med det högt ställda målet att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser”, avslutar Mattias Adolfson (S).

Foto: Region Kalmar län

Dela gärna artikeln: