Länsunionen svarar på kritiken från M och KD

Länsunionen svarar på kritiken från M och KD

2020-03-11 0 av Peter A Rosén

KALMAR LÄN

Den politiska majoriteten i Region Kalmar län svarar nu på kritiken från oppositionspartierna Moderaterna och Kristdemokraterna.

I ett pressmeddelande skriver länsunionen – Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna – att regionen kommer att bjuda in Post- och telestyrelsen till ett möte om de uteblivna bredbandsbidragen.

Det beslutet tog regionstyrelsen efter ett förslag från S, C och L.

– Vi behöver ha en dialog med myndigheten för att ge vår syn på saken och komma fram till hur framtida möjligheter till stöd för bredbandsutbyggnaden i länet ser ut. Det finns en bred politisk enighet om att göra såhär och det känns skönt att oppositionen också ser att den här åtgärden har större tyngd än att skriva brev, säger Karin Helmersson (C), regionråd med ansvar för regional utveckling i regionen.

”En sak att sitta i opposition”

– Jimmy Loord (KD) hävdar att oppositionen ”tvingas knuffa majoriteten framför sig”. Deras förslag var att vi gemensamt skulle skriva ett brev och framföra våra synpunkter. Som jag, och vi i länsunionen, ser det är det betydligt effektivare att träffas och prata än att hålla på och skicka brev tillvarandra, säger Karin Helmersson.

Noterbart är att ingen av oppositionens företrädare fanns med på den nationella konferensen, där just bredbandsbidragen diskuterades, trots att de var inbjudna, betonar hon.

–  Det är en sak att sitta i opposition och tycka saker utan att behöva ta ansvar för det. Det är en helt annan sak att konkret jobba för att få saker att hända, genom att aktivt ta del av debatten och ta initiativ till diskussion.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Karin Helmersson (C). FOTO: PETER A ROSÉN