Oskarshamns-Nytt ON-logo
Edit Content

Hem

Extra

Tjänster

Kundservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

ANNONS

Aktuellt

Lärare ska lägga mer tid på undervisning och mindre tid på administration

ANNONS

SVERIGE

Förskollärare och lärare mycket av sin arbetstid på uppgifter som inte direkt rör undervisningen, till exempel administration. Regeringen vill minska den administrativa bördan på lärarna. Bo Jansson, som bland annat varit ordförande i Lärarnas Riksförbund ska genomföra en bred översyn över vilka uppgifter som tar tid från undervisningen och redovisa uppdraget senast den 1 oktober 2024.

I dag lägger förskollärare och lärare mycket av sin arbetstid på uppgifter som inte direkt rör undervisningen, till exempel administration. För att ge lärarna en bättre arbetssituation och bättre möjlighet att genomföra en undervisning av hög kvalitet avser regeringen att tillsätta en utredning som ska göra en bred översyn av hur de administrativa bördorna kan minskas.

– Idag förväntas lärare utföra allt fler arbetsuppgifter inom sin arbetstid. En del av dem skulle kunna utföras av annan personal eller tas bort helt. Många lärare är frustrerade över att inte i tillräcklig utsträckning hinna med de arbetsuppgifter som hör till undervisningen. I stället är de upptagna med dokumentation eller andra uppgifter. Så ska det inte vara, säger skolminister Lotta Edholm (L).

Viktigt att fokusera på huvuduppgiften

Regeringen avser att tillsätta en särskild utredare som ska göra en bred översyn av vilka uppgifter som tar tid från undervisningen. Det kan handla om sådana uppgifter som tillkommer efter krav från staten, till exempel genom lagstiftning eller sådant som kommer av krav från huvudmän eller rektorer. Utredaren ska bland annat föreslå åtgärder för att minska förskollärares och lärares administrativa uppgifter så att de får mer tid till undervisningen.

– Förskollärare och lärare är den enskilt viktigaste faktorn för kvaliteten i utbildningen i skolväsendet och är avgörande för barns och elevers lärande och utveckling. Därför är det mycket viktigt att våra förskollärare och lärare kan fokusera på sin huvuduppgift, det vill säga undervisningen, säger Patrick Reslow (S), ledamot i utbildningsutskottet.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS