Läsare: Får jag lösa in en spelkupong som någon annan har spelat?

Läsare: Får jag lösa in en spelkupong som någon annan har spelat?

2021-06-15 Av av Fråga Juristen

FRÅGA JURISTEN

Om jag hittar en spelkupong som någon har spelat, får jag i så fall lösa in den och lösa ut eventuell vinst? Och vad händer om jag tappar bort en spelkupong?

Tack för din fråga!

Till att börja med tänker jag besvara frågan genom att redogöra för vad som gäller i allmänhet om hittegods enligt lagen om hittegods. Lagen anger att den som hittar något skall anmäla det till polisen och att den som inte gör det begår ett brott, ”fyndförseelse” eller ”olovligt förfogande”, som denne i så fall straffas för.

Om man anmäler det till polisen kan man efter tre månader få det upphittade om ingen gjort anspråk på det. Detsamma gäller även sådant som någon glömmer hemma hos någon annan. Man kan inte hur som helst tillgodogöra sig en sådan kvarglömd sak utan bryta mot lagen om hittegods.

Om man inte anmäler till polisen att man hittat en spelkupong bryter man mot lagen om hittegods. Om man dessutom löser in den och tillgodogör sig vinsten gör man sig skyldig till enligt brottsbalken brottsligt förfarande och kan dömas till böter. Dessutom blir man skyldig att betala ränta, referensräntan ökad med åtta procentenheter, för den tid man haft pengarna i sin besittning.

Om man istället är den som tappat bort en spelkupong bör man kontakta polisen och Svenska Spel. Svenska Spel kan ta reda på var kupongen har köpts. Kupongen kan även spärras av Svenska Spel.

En kuriositet angående hittegods är att om man hittar något nedgrävt i marken eller inmurat/intimrat i hus får husets/markens ägare hälften och den som hittar fyndet får hälften. Detta gäller inte fornfynd.

Man måste alltid anmäla ett hittegodsfynd, till ägaren eller till polisen!

Dela gärna artikeln: