Läsare: ”Jag vill inte bråka eller så men är inte ett anbud bindande?”

Läsare: ”Jag vill inte bråka eller så men är inte ett anbud bindande?”

2021-01-19 Av av Fråga Juristen

FRÅGA JURISTEN

Julia Engström, jurist på Ludvig & Co, svarar på veckans fråga som handlar om försäljning med anbud på gammal pryl. Är inte anbud bindande undrar en av våra läsare.


Hej! Jag lade för ett tag sedan ut en gammal sak för försäljning på nätet. Jag hade svårt att avgöra värdet och skrev att intresserade fick inkomma med bud. En person hade lämnat ett bud som var ganska mycket högre än de andra som hört av sig. Det tråkiga var att hans mejl hade hamnat i skräpposten och när jag såg hans mejl några veckor senare hade han ångrat sig. Nu undrar jag om han verkligen har rätt att göra så. Jag vill inte bråka eller så men är inte ett anbud bindande?

Tack för din fråga!

Den legala acceptfristen, tiden inom vilken man ska svara och således tiden som anbudsgivaren är bunden av sitt anbud, består av tre delar. De tre delarna utgörs av tiden för anbudet att nå mottagaren, tiden som mottagaren kan anses behöva ha för att ta ställning till anbudet och tiden det tar för svaret att nå anbudsgivaren. Även om det naturligtvis är så att ett anbud kan komma på avvägar är det den tid som objektivt kan förutsättas som är avgörande.

I det här fallet bör anbudsgivaren kunna räkna med att mejlet kommer fram några sekunder efter att han skickat det och att han kan få svaret några sekunder efter att svaret skickats från anbudsmottagaren.

Den legala acceptfristen i det aktuella fallet utgörs därför till största delen av den tid som är rimlig att få på sig att fundera igenom erbjudandet, betänketiden. Det finns inget i tid bestämt svar på hur lång en rimlig betänketid är, det beror nämligen på. Exempelvis behöver man mer tid på sig ju större affären är utifrån ens egen ekonomi/situation i övrigt.

Förmodligen bör anbudsgivaren i fallet kunna räkna med att inte vara bunden av sitt anbud i flera veckor, men det är svårt att säga säkert, utan att veta mer om förutsättningarna.

FOTO: CT FOTO/LUDVIG & CO

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn