Leif Axelsson (SD): ”Gror våra äldreboenden igen, Ingela Ottosson?”

Leif Axelsson (SD): ”Gror våra äldreboenden igen, Ingela Ottosson?”

2020-10-16 0 av Peter A Rosén
 

OSKARSHAMN

– Gror våra äldreboenden igen, Ingela Ottosson?

Det är socialnämndsledamoten Leif Axelsson (SD) som ställer frågan i en interpellation till kommunalrådet Ingela Ottosson (M).

Leif Axelsson har reagerat på Oskarshamns-Nytts artiklar om den bristfälliga städningen inom äldreomsorgen i Oskarshamns kommun.

”Så här kan det inte se ut”

Leif Axelsson (SD)

Han konstaterar att Ingela Ottosson är ett, av två, kommunalråd inom den politiska majoriteten i kommunen (Socialdemokraterna styr tillsammans med Moderaterna, reds. anm.). Därför är han extra nyfiken på hennes synpunkter.

Leif Axelsson vill att hon ska svara på följande frågor:

  1. Vad är din spontana tanke och reflektion när du hör att det finns stora brister i städningen på våra äldreboenden, samt att det framkommer uppgifter om att personalen inte får förutsättningar att storstäda våra äldreboenden?
  2. Tycker du att det är tillfredsställande att våra äldre ska bo i äldreboenden med spindelnät, maskar under möbler, tjocka dammlager och flugor?
  3. Är du villig att påverka och se till att kommunens äldreboenden ska storstädas två gånger per år?
  4. För att avlasta ordinarie personal, är du villig att tillskjuta ekonomiska medel för inköp av extern utförare för storstädning två gånger per år?

I interpellationen skriver Leif Axelsson att Sverigedemokraterna kräver att kommunen vidtar åtgärder som leder till att äldreboendena får regelbunden storstädning framöver.

”För så här kan det inte se ut”, betonar han i interpellationen.

”För att vården och omsorgen om våra gamla ska vara av hög kvalitet, måste städningen fungera. Det ena ska inte utesluta det andra. Men det är viktigt att personalen hinner med dessa arbetsuppgifter, utan att de känner stress och otillräcklighet”, understryker Leif Axelsson.

”Jag är medveten om att dessa frågeställningar kanske hör hemma inom socialnämndens ansvarsområde. Jag har ställt frågan i arbetsutskottet, till förvaltningschef och ordförande, men kände att frågorna inte togs emot med något större engagemang från deras sida”, skriver han.

TEXT & FOTO

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se