Leif Axelsson (SD): ”Helt ovidkommande”

Leif Axelsson (SD): ”Helt ovidkommande”

2021-08-23 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Vad vill Sverigedemokraterna att det ska stå på valsedlarna i den lokala folkomröstningen om Hultgården/Charlottagården?

Här kommer svaret på den frågan:

– Vi sverigedemokrater kan inte ställa oss bakom att det på röstsedeln står något om en eventuell skattehöjning. Det är i nuläget helt ovidkommande, säger gruppledaren Leif Axelsson (SD).

Han och Jan Johansson (SD), kommunstyrelseledamot, har skrivit ett yrkande inför kommunstyrelsesammanträdet på tisdagen. De vill ta bort tillägget om skatten från valsedlarna.

Sverigedemokraterna vill se följande svarsalternativ på valsedlarna:

  • Ja – Öppna äldreboendena Hultgården/Charlottagården i Misterhult.
  • Nej – Öppna inte äldreboendena Hultgården/Charlottagården i Misterhult.
  • Avstår – Jag utnyttjar min rösträtt men tar inte ställning i frågan.

Arkivfoto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln: