Leif Axelsson (SD): ”Nu har vi en plan för hur vi ska kunna ta över styret i Oskarshamns kommun”

Leif Axelsson (SD): ”Nu har vi en plan för hur vi ska kunna ta över styret i Oskarshamns kommun”

2022-09-09 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Sverigedemokraternas gruppledare Leif Axelsson höjer ordförandeklubban i Oskarshamnssalen i stadshuset och säger:

– Den här har innehafts av Socialdemokraterna i 92 år. Det är alldeles för länge. Nu har vi en plan för hur vi ska kunna ta över styret i Oskarshamns kommun.

Leif Axelsson och riksdagsledamoten Mattias Bäckström Johansson – som är etta på fullmäktigevalsedeln i kommunen – bjuder in till en pressträff på fredagsförmiddagen för att berätta om sina tankar kring ett nytt styre.

Leif Axelsson (SD) och Mattias Bäckström Johansson (SD) kallar in till en pressträff i Oskarshamnssalen på fredagsförmiddagen. Allt under rubriken ”Nytt styre för Oskarshamn”. Foto: Peter A Rosén

Valet av Oskarshamnssalen är förstås högst medvetet.

Lejonparten av kommunstyrelsens sammanträden hålls här.

”Många väljare är trötta på att det händer saker efter valet som partierna inte sa något om innan valet”

MATTIAS BÄCKSTRÖM JOHANSSON (SD)

– Sverigedemokraternas ambition är ett nytt politiskt styre. Det är vi tydliga med. Och vi tycker att det är viktigt att ge besked innan valet, inte efteråt, om hur det här ska kunna formeras. Tyvärr är vi ensamma om den ambitionen. Vi anser att det är en ärlighetsfråga gentemot väljarna. Många väljare är trötta på att det händer saker efter valet som partierna inte sa något om innan valet, säger Mattias Bäckström Johansson.

Mattias Bäckström Johansson (SD). Foto: Peter A Rosén

En röst på Sverigedemokraterna är den enda säkra rösten för den som inte vill ha ett socialdemokratiskt styre efter valet, understryker han.

Utan Sverigedemokraterna finns det heller inga förutsättningar för en ickesocialistisk majoritetskonstellation, tillägger han.

Bjuder in M, KD och L

Sverigedemokraterna kommer därför, som det ledande och största oppositionspartiet, bjuda in Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna till överläggningar – där SD leder förhandlingarna om hur ett nytt styre skulle kunna komma på plats efter valet, om de fyra partierna får majoriteten av de 49 mandaten i fullmäktige.

Allt är öppet i förhandlingarna för Oskarshamns kommuns bästa, betonar Mattias Bäckström Johansson.

Han konstaterar att Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna fick en majoritet av fullmäktigeplatserna redan för fyra år sedan – i valet 2018.

De fyra partierna har 25 platser tillsammans.

Den gamla borgerliga alliansen (Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna) har 19 – och de socialistiska partierna – Socialdemokraterna och Vänsterpartiet – sitter på totalt 21 mandat (17 plus fyra).

I ett bildspel visar Mattias Bäckström Johansson hur mandaten har fördelats under de senaste 20 åren (sedan valet 2002):

Då, för ett par decennier sedan, hade de rödgröna hela 33 mandat i fullmäktigeförsamlingen.

– Kommunen har haft en stark röd dominans under lång tid. Alliansen har inte kommit över 19 mandat i något enskilt val. Den tappade till och med till 18 i valet 2006 – i övrigt har allianspartierna legat still, det har egentligen inte hänt någonting, säger Mattias Bäckström Johansson.

Han fortsätter:

– Det enda naturliga blocket som finns i Oskarshamn i dag är ju Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, som alltså redan är större än det rödgröna blocket. Men Socialdemokraterna styr alltjämt – trots att de egentligen inte har förutsättningarna för det. Och detta tack vare att Moderaterna valde att gå över till den röda sidan 2018.

Är överens om mycket

Mattias Bäckström Johansson berättar att en grupp har tittat på Sverigedemokraternas, Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas valmanifest i kommunen – för att komma fram till hur den politiska överensstämmelsen ser ut.

Sverigedemokraterna har 100 punkter, Moderaterna 17, Liberalerna 14 och Kristdemokraterna sex.

SD-gruppen har listat de löften som respektive parti har gått ut med – och det visade sig att samtliga förslag från Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna även finns med i Sverigedemokraternas valmanifest – eller ligger i linje med tidigare SD-utfästelser.

Både Moderaterna och Sverigedemokraterna vill se språkkrav och utdrag från belastningsregistret vid nyanställningar inom omsorgen, för att nämna ett exempel.

Införandet av LOV (Lagen om valfrihet, som redan har införts inom hemtjänsten) finns också med på de båda partiernas önskelista, för att nämna ytterligare ett exempel.

Ny arena

Moderaterna och Sverigedemokraterna är också överens om att en ny hockey- och evenemangsarena ska byggas – för att nämna ett tredje exempel.

Liberalerna föreslår, bland annat, mer resurser och fler vuxna till skolan. Det håller Sverigedemokraterna med om.

Kristdemokraterna föreslår, exempelvis, mindre barngrupper i förskolan och fler vuxna i skolan – vilket ligger i linje med vad Sverigedemokraterna tycker.

Båda partierna vill även se fler särskilt boende-platser.

”Det finns inget löfte från något av de andra partierna som går på tvären med vårt hundrapunktsprogram”

MATTIAS BÄCKSTRÖM JOHANSSON (SD)

– Det finns inget löfte från något av de andra partierna som går på tvären med vårt hundrapunktsprogram, säger Mattias Bäckström Johansson.

Han slår fast att SD–M–KD–L är det enda blocket som får egen majoritet i kommunen.

Det är också ett block med mindre ideologiska låsningar (exempelvis när det gäller valfrihet inom välfärden) – där väldigt få kompromisser behöver ingås, poängterar han.

Leif Axelsson (SD) och Mattias Bäckström Johansson (SD). Foto: Peter A Rosén

– Det finns en politisk överensstämmelse. Det rimliga är faktiskt att man utgår ifrån vad man är överens om. Vi är i hög grad överens när vi tittar på sakpolitik. Tittar man på Moderaternas, Kristdemokraternas och Liberalernas valmanifest, så kan vi inte hitta något som går i klinch med våra vallöften. Sedan får de svara på hur de ser på våra resterande förslag. Vi har ju nästan tre gånger så många förslag som de har tillsammans, säger Mattias Bäckström Johansson, som berättar att SD redan har fört samtal med personer från Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Vill avvakta

– Men deras intresse har inte varit lika stort som vårt. De vill helst avvakta valresultatet. Gör de upp med Socialdemokraterna, så kommer det att innebära att de faktiskt måste avstå från politik som de vill genomföra. De måste ge bort politik om de låter Socialdemokraterna fortsätta vid makten. I vår värld blir det väldigt märkligt. Ambitionen borde ju vara att få bort det socialdemokratiska styret, tillägger han.

– Ja, de sviker sina väljare om de säljer sig till Socialdemokraterna, säger Leif Axelsson.

Leif Axelsson (SD). Foto: Peter A Rosén

Ponera att ni får majoritet – skulle ni då kunna tänka er att förhandla bort kommunstyrelseordförandeposten? Hur viktig är den posten för er? Skulle KSO-posten kunna gå till Moderaterna, exempelvis?

– Vem som är KSO är ett av de mindre problemen. Att titta på hur vi kan förstärka tryggheten i Oskarshamn är betydligt viktigare. Unga tjejer ska inte känna obehag inför att gå på stan en mörk kväll. Och brukarna inom äldreomsorgen ska kunna känna sig trygga med personalen, som pratar god svenska. Det finns en lång rad med problem som är viktigare än KSO-posten. Vi ska göra det som är bäst för oskarshamnarna – det är vår ingång. Vi är beredda att lägga alla frågor på bordet i förhandlingarna – och jag är övertygad om att vi kan hitta en modell där vi löser det här på ett bra sätt, svarar Mattias Bäckström Johansson.

”Rent formellt, så är jag etta på listan – och den som kandiderar”

MATTIAS BÄCKSTRÖM JOHANSSON

Ni skulle kunna acceptera att ett annat parti får KSO-posten?

– Det är en del i de förhandlingarna som vi kommer att bjuda in till, säger Mattias Bäckström Johansson.

Vi har fått en del mejl från läsare som undrar vem som är Sverigedemokraternas KSO-kandidat. Låt oss leka med tanken att det blir en sverigedemokrat som sätter sig på den stolen – vem av er två är kommunstyrelseordförandekandidat?

– Rent formellt, så är jag etta på listan – och den som kandiderar. Men sedan hänger det också på vilka andra uppdrag som man kan få. Det är inget som man vet något om innan valet. Det får man titta på efter valet. Men annars är det turordningen på valsedeln som gäller. Det är det rimliga, oavsett parti, säger Mattias Bäckström Johansson.

Säg att du får chansen att välja. Går riksuppdragen före eventuella kommunuppdrag?

– Jag utesluter inte några möjligheter. Vi vet inte alls vad som händer i riksdagsvalet. Det får man ta ställning till efter valet. Men vi har en tydlig politisk kurs när det kommer till vad vi vill göra i Oskarshamns kommun, säger Mattias Bäckström Johansson.

”Vi kan inte försätta en sådan är bra chans”

– Det viktiga är att kommunen får ett nytt styre. Den prioriteringen går före allt annat, tillägger han.

– Vi kan inte försitta en sådan här bra chans, som vi troligtvis kommer att få, säger Leif Axelsson.

Leif Axelsson (SD)
Leif Axelsson (SD). Foto: Peter A Rosén

Låt oss säga att Mattias fortsätter inom rikspolitiken efter valet. Är du tillgänglig som kommunstyrelseordförandekandidat i sådana fall?

– Jag är ju tvåa på listan. Men det här är en process som vi får diskutera efter valet. Dels internt, dels tillsammans med de andra partierna. Jag känner inte att jag inte skulle ha kvalifikationerna för uppdraget. Jag har tidigare varit oppositionsråd (han var moderat på den tiden). Men vi säljer inte skinnet förrän björnen är skjuten, svarar Leif Axelsson.

”Sverigedemokraterna kommer givetvis att ha ledande positioner i ett sådant styre”

MATTIAS BÄCKSTRÖM JOHANSSON

– Men Sverigedemokraterna kommer givetvis att ha ledande positioner i ett sådant styre. Det är helt klart. Det behöver man inte fundera på. Däremot är allt öppet för diskussioner. Även när det kommer till ledande positioner, förtydligar Mattias Bäckström Johansson.

Ni har nio mandat i fullmäktige i dag. Hur många mandat siktar ni på nu?

– Man kan alltid gissa – men det spelar mindre roll om det inte finns något block som har minst 25 mandat. Det målet är överordnat allt annat. Socialdemokraterna har tjänat på att splittra oppositionen i omgångar, under olika mandatperioden. Nu vill vi ena den opposition som finns och ge väljarna ett tydligt alternativ innan valdagen nu på söndag. Det finns en plan och en tanke om hur det ska gå till – och det finns partier som kan utmana Socialdemokraterna om makten i Oskarshamns kommun.

– Efter de två senaste valen har borgerliga partier gjort upp med Socialdemokraterna (först Centerpartiet mellan 2014 och 2018 och sedan Moderaterna mellan 2018 och 2022). Och de uppnådde inte någon politisk förändring över huvud taget, säger Mattias Bäckström Johansson.

”Det finns förstås en målsättning om att bli störst i slutändan”

Men hur många mandat siktar ni på?

– Vi är redan näst störst – så det finns förstås en målsättning om att bli störst i slutändan. Det är dock inte det överordnade målet, säger Mattias Bäckström Johansson, som tror att SD kan vara på väg att passera Socialdemokraterna, som är kommunens största parti.

– Vi tror att vi har möjlighet att närma oss. Det är kanske inte realistiskt i det här valet, men i nästa val.

Mattias Bäckström Johansson slår också fast att Sverigedemokraterna inte är intresserade av att fungera som ett stödben åt Socialdemokraterna.

Ni släpper inte fram socialdemokrater på ledande positioner?

– Nej. I sakfrågor kan vi diskutera med alla partier – men Oskarshamns kommun behöver ett nytt politiskt styre. Det är dags efter över 90 år med socialdemokratiskt styre, säger Mattias Bäckström Johansson.

– Det skulle vara underbart att få överta den här, säger Leif Axelsson och lyfter upp ordförandeklubban i Oskarshamnssalen.

Vad är det första som ni kommer att göra om ni tar över efter valet?

– Det finns flera problem. Brott och straff och trygghet är frågor som väljarna rankar högt. Man ska inte relativisera den otrygghet som folk upplever. Där har vi en lång rad med förslag i vårt valmanifest, svarar Mattias Bäckström Johansson.

– Vi ser också brister inom äldreomsorgen. Där har vi ett språkkrav. Vi kommer också att satsa på kompetenslyft och utbildad personal. Det ska bli attraktivare att jobba inom omsorgen. Där har vi stora utmaningar, säger Mattias Bäckström Johansson.

”En industristad borde kunna ha ett mycket attraktivare företagsklimat”

– Sedan har vi företagsklimatet. Trots att Moderaterna har ingått i styret, så kan vi se att Oskarshamns kommun fortfarande huserar på den nedre halvan i företagsrankingen. En industristad borde kunna ha ett mycket attraktivare företagsklimat. Kommunen måste jobba med företagen – och inte mot företagen. Vi har fortfarande handläggningstider som ligger på den undre halvan i länet – både när det gäller tillsyn och bygglovshandläggning.

I en intervju med ON sa moderatledaren (Lucas Lodge) att ni inte får ställa för tuffa krav. Hur ser du på det?

– Inom just de politiska områdena som han nämnde (immigrationen och integrationen), så går han emot sitt eget parti. Det är ju frågor där vi är helt överens på det nationella planet – om att det ska vara mycket tuffare krav och mycket tuffare tag. Här är vi helt överens med M och KD. Det måste även kokas ner till kommunnivå, för att stärka tryggheten. Det är märkligt att Moderaterna på det lokala planet inte agerar på samma sätt som Moderaterna på nationell nivå, säger Mattias Bäckström Johansson.

Mattias Bäckström Johansson (SD). Foto: Peter A Rosén
Dela gärna artikeln: