Leif Axelsson (SD): ”Vill fortsätta satsa på storstädning”

Leif Axelsson (SD): ”Vill fortsätta satsa på storstädning”

2021-03-28 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

– Jag ser en stor möjlighet med att effektivisera socialförvaltningens ledningsorganisation för att istället stärka omsorgen och vården om våra äldre. Sverigedemokraterna vill även fortsätta satsa på storstädning av kommunens äldreboenden. Vi vill ha kvar våra äldreboenden på landsbygden och vi vill återöppna Misterhultsboendena, säger Sverigedemokraternas fullmäktigegruppledare Leif Axelsson.

Partiet har nu lämnat in sitt förslag till kommunal driftbudget och investeringsbudget i Oskarshamns kommun.

I budgetförslaget finns mer än femtio budgetyrkanden samt flera olika prioriteringar.

Kärnverksamheten

Det centrala i budgetförslaget är att SD lyfter fram kärnverksamheten: skola, äldreomsorg, omsorg, trygghet och näringsliv.

SD satsar 3 miljoner kronor på äldreomsorgen och omsorgen i kommunen.

Partiet satsar även på skolan där man tillför 3,5 miljoner kronor i form av en förstärkt elevpeng, vilket finansieras med en reformerad modersmålsundervisning, bland annat.

”Tryggheten är en kommunal kärnverksamhet och vi sverigedemokrater utformar vår politik med detta i åtanke”

MICHAEL ERLANDSSON (SD), FULLMÄKTIGELEDAMOT

Därutöver satsar SD på trygghetsskapande åtgärder och öronmärker totalt 2 miljoner kronor för detta.

– Tryggheten är en kommunal kärnverksamhet och vi sverigedemokrater utformar vår politik med detta i åtanke. För att göra Oskarshamn tryggare föreslår vi bland annat fler synliga poliser, incidentrapporter från kommunens skolor och insatser för att skydda våra äldre från bland annat bedrägerier och kontokortsstölder. Därtill vill vi även att kommunen tar fram en handlingsplan för hur man kan arbeta för att motverka tvångsäktenskap och könsstympning, säger fullmäktigeledamoten Michael Erlandsson (SD).

”Viktigt”

– Självklart är även näringslivet centralt i vår politik och där har vi varit med i arbetet under pandemin för att stärka kommunens företagare, föreningsliv och näringsidkare men mycket mer behöver göras för att attrahera företagare till kommunen. Ett starkt näringsliv är viktigt för Oskarshamns kommuns utveckling, säger Leif Axelsson.

SD vill även att kommunen ska införa språktest och språkkrav vid anställning inom äldreomsorgen och omsorgen

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN

Dela gärna artikeln: