Lena Granath (V): ”Det behövs fler stora lägenheter med rimliga hyror som folk har råd med”

Lena Granath (V): ”Det behövs fler stora lägenheter med rimliga hyror som folk har råd med”

2022-02-16 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Vänsterpartiet i Oskarshamns kommun vill att allmännyttan ska bidra till att det byggs fler stora hyreslägenheter med rimlig hyra.

Det säger partiets gruppledare Lena Granath efter onsdagens kommunstyrelsesammanträde, där vänstern lämnade in ett skriftligt tilläggsyrkande då ägardirektivet för Byggebo AB behandlades.

Vänsterpartiet tycker att det reviderade ägardirektivet är bra.

Där står det att bolaget ska ta ett socialt ansvar, bidra till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhället, skapa trygghet och en god boendemiljö – och medverka i brottsförebyggande initiativ och frågor.

”Social rättighet”

Vänsterpartiet saknar dock allmännyttans ansvar när det gäller att öka andelen hyreslägenheter – och främst andelen stora lägenheter.

Partiet tycker att det är bra att det byggs många bostäder i Oskarshamn, av olika fastighetsbolag, i dag.

”Många av lägenheterna är tvåor och treor och säljs som bostadsrätter med en tillkommande, ofta hög, avgift. Bostaden är en grundläggande social rättighet – inte en vara på en marknad. Vi vill använda allmännyttan till att bygga hyresrätter med rimliga hyror som folk har råd med”, skriver Vänsterpartiet i ett pressmeddelande.

Vänstern vill säkerställa att det byggs billiga hyreslägenheter, främst fyror och femmor som folk har råd med, som gör att flerbarnsfamiljer får chansen att slippa trångboddheten.

”Därför blev jag väldigt glad”

LENA GRANATH (V)

– Därför blev jag väldigt glad när majoriteten biföll mitt förslag om att ”bolaget ska återkomma med en plan för hur bolaget kan bidra till att det byggs fler stora lägenheter”, säger Lena Granath.

”Bostadsbyggandet står inför stora utmaningar. Under lång tid har det byggts många bostadsrätter – samtidigt som hyresrätter på många håll har ombildats till bostadsrätter. Allmännyttans viktigaste uppgift är att bygga och tillhandahålla hållbara, prisvärda bostäder för alla. Därför vill Vänsterpartiet att det byggs fler hyresrätter och att andelen fyror och femmor ökar. Alla människor behöver någonstans att bo, inte bara de som har mycket pengar på banken”, skriver Vänsterpartiet i pressmeddelandet.

– Det behövs fler stora lägenheter med rimliga hyror som vanligt folk har råd med, understryker Lena Granath.

Foto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn