Lena Granath (V): ”Det går inte att kompromissa med miljö- och klimatfrågan”

Lena Granath (V): ”Det går inte att kompromissa med miljö- och klimatfrågan”

2021-09-10 Av av Oskarshamns-Nytt

DEBATTARTIKEL

Det går inte att kompromissa med miljö- och klimatfrågan!

Klimatkrisen och krisen för den biologiska mångfalden kräver att vi agerar.

Det kommer att krävas mycket av oss för att få ner utsläppen, för oss i västvärlden mer än för andra.

”Återkommande lagt förslag”

Ansvaret kan inte ensamt läggas på individen, vi behöver en omställning som ser till helheten, där produktion och tillgång till smarta gemensamma lösningar kommer vara avgörande.

Under lång tid har vi sett behovet av en bredare energiförsörjning och därför har vi återkommande lagt förslag om solceller och sett behovet av etablerad vindkraftverk på lämplig plats i vår kommun.

”Solceller på alla kommunala byggnader och solcellspark på gamla flygplatsen är två konkreta exempel som vi drivit”

LENA GRANATH (V)

Solceller på alla kommunala byggnader och solcellspark på gamla flygplatsen är två konkreta exempel som vi drivit.

När förfrågan om etablering av solcellspark i kombination av livsmedelsproduktion lyfts har vi i Vänsterpartiet sett det som en viktig fråga både för miljö och klimat men också en viktig näringslivsfråga.

”Bredare näringsliv”

Vi behöver ett bredare näringsliv och fler energislag för att klara framtidens utmaningar.

Vi ser även ett behov av ett breddat näringsliv i Oskarshamn för att motverka sårbarheten i att vara en stark industrikommun.

Vi är öppna för nya företagskoncept och är därför positiva till att etablera just solcellspark och tomatodling i kommunen!

Lena Granath, gruppledare

Vänsterpartiet i Oskarshamns kommun

Foto: Vänsterpartiet

Dela gärna artikeln: