Lena Granath (V) om planerna på en storskola i Oskarshamn: ”Viktigt”

Lena Granath (V) om planerna på en storskola i Oskarshamn: ”Viktigt”

2020-10-02 Av av Peter A Rosén


Dela gärna artikeln:

OSKARSHAMN

Vänsterpartiet gör tummen upp för den planerade storskolan i Oskarshamn.

”Det är ett viktigt beslut för att våra barn och unga i Oskarshamn ska få bra förutsättningar och en utbildning för livet”, säger Lena Granath (V).

Det var på torsdagen som en majoritet av bildningsnämndens politiker röstade igenom ett inriktningsbeslut om att bygga en ny F-9-skola, med kapacitet för uppemot 1 000 elever. Det innebär att Norra skolan, Saltviksskolan och Vallhallaskolan flyttas till den nya storskolan.

”Trångbodda”

”Under lång tid har våra skolor varit trångbodda och enligt verksamhet och läroplan inte uppfyllt alla krav för att ge god undervisning. Många investeringar och justeringar har gjorts, och under förra mandatperioden genomfördes två större lokalutredningar för att se hur vi kan komma vidare. Bägge påpekade tydligt på behovet av ny skola och svårigheten med många utspridda mindre skolor.”

”Idag har både Kristinebergskolan och Rödsleskolan närmare 800 elever vardera och Vallhalla strax över 600 elever. Detta samtidigt som det enligt undersökningar inte visar på att större skolor har sämre skolresultat än mindre.”

”Ett fint exempel”

”Snarare handlar det om det pedagogiska innehållet och om hur skolan bedriver sin undervisning med möjlighet till lärmiljöer, grupprum och utemiljö. Kristinebergskolan är ett fint exempel på en större skola som under lång tid haft goda resultat och arbetar efter elevernas behov och förutsättningar och med stor respekt för varandras likheter och olikheter. 
Alla partier har varit med och fått ta del av utredningen som är framarbetad av verksamheten. Nu är det viktigt att eleverna och medarbetarna kommer med i processen. Vänsterpartiet anordnar inom kort ett möte där verksamhetschefen för skola, gymnasium och vuxenutbildningen presenterar utredningen och svarar på frågor för våra medlemmar”, säger Lena Granath.

TEXT & FOTO

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se