Lena Granath (V): ”Vi behöver inte mer av liberala marknadsexperiment”

Lena Granath (V): ”Vi behöver inte mer av liberala marknadsexperiment”

2021-11-21 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

– Vi yrkar avslag på Liberalernas och Kristdemokraternas förslag om att privatisera skola, omsorg och LSS-verksamhet i Oskarshamns kommun. Vi ställer inte upp på att privatisera äldreboendet på Hantverksgatan, Solbacka eller något LSS-boende. Vi ställer inte upp på att oroa medarbetare och boende på dessa enheter, sa Lena Granath (V) på veckans fullmäktigemöte.

Lena Granath. Foto: Pierre Stjernfeldt

– Vi behöver inte mer av liberala marknadsexperiment, som tar bort insyn och styrning i kommunala kärnverksamheter. Privatisering av skolan, som Liberalerna förordar, har snarare lett utvecklingen åt fel håll. Det som från början påstods hjälpa landsbygden – och skulle bestå av eldsjälar och kooperativt ägda skolor – har oftast lett till mångmiljonaffärer för stora företagskoncerner och riskkapitalbolag.

”Det är de kommersiella bolagen som köper upp de små byskolorna”

LENA GRANATH (V)

– Det är de kommersiella bolagen som köper upp de små byskolorna. Skolans uppdrag är att utjämna skillnader – inte att skapa en elit. Det vore klädsamt om fler erkänner det vi alla vet – att Sverige är undantaget, inte regeln, när det gäller marknadsskolor. Sverige är det enda landet som tillåter skattefinansierade skolor med obegränsat vinstuttag för skolföretag. Jag anser att det är dags att sätta stopp för vansinnet – och vi i Oskarshamns kommun ska inte uppmana aktiebolag att komma hit och leka skola med skattemedel. Avslag till Liberalernas och Kristdemokraternas privatiseringsiver, sa Lena Granath.

”Det är tydligt att vi tycker olika”

MATHIAS KARLSSON (L), OPPOSITIONSRÅD

Oppositionsrådet Mathias Karlsson (L) replikerade:

– Det är tydligt att vi tycker olika. Det är bra att det finns olika sätt att se på vägarna framåt. Jag tycker att det finns fördelar på många områden. Jag tror att det kan bli jättebra – och till och med lite bättre. Det viktigaste är ju att vi får resultat, att våra ungdomar lyckas. Det är också bra om medarbetarna får chansen att prova en annan arbetsgivare. Jag tror också att detta är ett måste om vi ska klara ekonomin.

– Vi ser skenande kostnader – och vi måste göra något åt det. Privatisering inom några områden är vägen framåt för vår kommun. Vi måste ta det steget, sa Mathias Karlsson.

Mathias Karlsson (L). Foto: Peter A Rosén

”Jag älskar privat företagsamhet”

LENA GRANATH

Lena Granath igen:

– När aktiebolagen inom välfärden vinstmaximerar, så slår effektiviseringarna direkt genom färre medarbetare och neddragningar på material. Det blir lägstalöner, sämre scheman, eller lägre personaltäthet, men samma eller fler arbetsuppgifter. Ytterst är det eleven eller den äldre, den som är i behov av omsorg, som drabbas. På vilket sätt kan annars en privat aktör bedriva verksamheten billigare än om den bedrivs i kommunal regi? Jag älskar privat företagsamhet – och jag förordar ett rikt och brett näringsliv i Oskarshamns kommun – men inte inom välfärden. Jag vill veta vilka skolor och LSS-boenden som ni vill privatisera.

– Privatiseringar i skolan ledde till att vi fick en ökad segregation och försämrad likvärdighet – i stället för större mångfald. Man började kalla elever för kunder. Vi behöver ett jämlikt skolsystem – inte privata skolbolag som plockar ut vinster inom välfärden, sa Lena Granath.

”Vi ser hur man lyckas i Misterhult och Bråbo”

MATHIAS KARLSSON

Mathias Karlsson replikerade:

– Det finns bra exempel. Vi ser hur man lyckas i Misterhult och Bråbo. De är fantastiska. Vi ser bra och fungerande alternativ inom förskoleverksamheten. De hjälper oss och lyfter kommunen. Vi vill att kommundirektören ska få i uppdrag att titta på vad vi skulle kunna göra. En översyn, helt enkelt. Det är inte så att vi ska göra allt på en gång. Vi kanske nöjer oss med något litet till att börja med. Jag tycker att vi ska prova.

Lena Granath igen:

– Ni säger att vi kan spara genom att privatisera. Och visst, vi har två-tre väldigt fina och bra exempel på små föräldrakooperativ i vår kommun – i Misterhult och Bråbo. Men det vi vet är att det är de stora skolkoncernerna som kommer att köpa upp de mindre bolagen. Så fungerar det i alla större städer. Och jag vill veta vilken skola som Liberalerna och Kristdemokraterna vill sälja ut och privatisera, så att föräldrar och elever vet det.

”Jag är lite förvånad över att ni nu har ändrat ståndpunkt”

INGEMAR LENNARTSSON (KD)

Ingemar Lennartsson (KD) replikerade:

– Jag vet inte hur många år det är sedan vi röstade om Misterhult. Och vänstern röstade för att vi skulle öppna där – annars hade det inte gått igenom. Jag är lite förvånad över att ni nu har ändrat ståndpunkt. Säger ni det till Misterhult – att den skolan ska läggas ned i morgon?

Ingemar Lennartsson (KD). Foto: Peter A Rosén

Lena Granath svarade:

– Utvecklingen har gått framåt, Ingemar. Men i dag vet vi att med de privata skolorna kommer rapporterna om missförhållanden och uttag av välfärdspengar till privata aktörer. Man pratar också om aktiebolag där man inte vill ha insyn i vad resurserna, skattemedlen, går till. Återigen – vilken skola vill ni privatisera?

Mathias Karlsson svarade:

– Vilken skola? Jag vill att vi ska utreda vilka verksamheter som är möjliga. Skulle det vara möjligt att välja en skola, så vore det lämpligt att välja den nya som ska byggas.

Arkivfoto: Peter A Rosén (översta bilden)

Dela gärna artikeln: