Lena Granath (V) vill ha köttfri dag i skolan: Så svarar tekniska nämnden

Lena Granath (V) vill ha köttfri dag i skolan: Så svarar tekniska nämnden

2021-03-10 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Vänsterpartiet i Oskarshamns kommun vill ha en köttfri dag i skolan.

Lena Granath (V) skrev en motion i ämnet i april 2019 och på tisdagen behandlades den i kommunstyrelsens arbetsutskott, där majoriteten hänvisade till ett yttrande från tekniska nämnden. Lena Granath yrkade givetvis bifall till motionen.

Kommunstyrelsen remitterade motionen till tekniska nämnden i april 2019 – och i maj tog nämnden ett beslut om att beakta motionen vid revideringen av kostpolicyn och att motionen skulle besvaras när revideringen var genomförd.

Därför dröjde svaret till i år.

”Tekniska kontoret har reviderat måltidspolicyn och i den nya Kost- och måltidspolicyn framhålls att varje dag ska ett lakto-ovo-vegetariskt alternativ serveras till skollunchen. Kostenheten har under en längre tid sett en positiv utveckling med att andelen som väljer vegetarisk mat ökar i lunchserveringen på våra skolor. ”Demitarisk kost” är ett nytt begrepp jämsides med ”vegetarisk” som innebär att äta hälften så mycket kött.”, står det i svaret.

Ny märkning

Nämnden fortsätter:

”Kostenheten i Oskarshamns kommun ser med tillfredställelse på det större intresset kring hälsosamma matval och hur det får att servera mer växtbaserad mat. För att uppmuntra matgästerna (eleverna) att göra det lättare att välja klimatsmart kommer från och med nästa år alla skolluncher att märkas med CO2e (koldioxidekvalenter). Tanken är att på så sätt skapa medvetenhet hos kunderna (eleverna) om olika råvarors klimatpåverkan. Ur ett hälsomässigt och miljömässigt perspektiv är målet att på sikt öka de växtbaserade måltiderna. Det handlar inte enbart det som ligger på tallriken, utan också hur mycket som faktiskt slängs. Att lyssna på matgästerna är därför viktigt för att utveckla utbudet av goda maträtter som efterfrågas, uppskattas och äts upp.”

”Nya rätter”

”Det arbetas fram nya rätter/produkter som minskar belastningen på miljön, tex så har kostenheten fasat ut matriset och ersatt det med ett svenskt havreris, samt provar nya recept för att minska mängden kött som ersätts med baljväxter/rotfrukter. Ambitionen är att det dagligen finns vegetariskt att välja på, som ska vara efterfrågad och önskad. Personal som äter med elever ska vara förebilder och visa ett positivt förhållningsätt till mat, fysisk aktivitet och hälsa. Livsmedelsverket föreslår att flera rätter erbjuds varje dag. Det kan locka fler elever till skolrestaurangen och bidra till att fler äter av den serverade maten. Viktigt är att våra elever äter i skolan”, står det i svaret.

I motionen skrev Lena Granath att Oskarshamns kommun borde vara modiga och redo att införa en köttfri dag i skolan.

Att äta mer grönt är ett av de enklaste sätten för människor att göra en stor insats för planeten, påpekade hon.

”Ökar lavinartat”

”Idag ser vi siffror på att köttkonsumtionen ökar lavinartat och det har negativa effekter på både hälsan och miljön. Poängen med en köttfri dag blir därför dubbel. Dels minskar miljöbelastningen, dels kan fler upptäcka att näringsmässigt bra vegetarisk mat är god”, skrev Lena Granath.

”I skolan formas mycket av barnens matvanor och deras bild om vad som är en normal och god kost”, påpekade hon.

Hon betonade också att framtidens mat måste bestå av betydligt mindre kött om vi ska ha en chans att klara våra klimatmål.

”Vi vet också att barn och unga är de som brinner starkast för klimatfrågan och att de vill göra skillnad. Skolan måste ta vara på det engagemanget och inte hålla tillbaka dem. Att ha vegetariskt som alternativ bekräftar bara att köttet är norm”, skrev Lena Granath.

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN

Dela gärna artikeln: