Lena Hallengren (S): ”Det här är pengar som ska komma de äldre och personalen till del”

Lena Hallengren (S): ”Det här är pengar som ska komma de äldre och personalen till del”

2022-05-07 Av av Annicka GunnarssonSVERIGE

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att förstärka uppföljningen av regeringens Äldreomsorgslyft samt det årliga bidraget till äldreomsorgen. ”Regeringen gör stora ekonomiska satsningar för att förbättra kvaliteten i äldreomsorgen. Då måste vi också se till att pengarna används.”, säger socialminister Lena Hallengren.

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att förstärka uppföljningen av regeringens Äldreomsorgslyft liksom av det årliga sektorsbidraget till äldreomsorgen. Uppföljningen ska redovisa hur kommunerna använt medlen och vilka resultat de givit, vilket ger kunskap för att utforma framtida stöd och initiativ inom området.

– Regeringen gör stora ekonomiska satsningar för att förbättra kvaliteten i äldreomsorgen. Då måste vi också se till att pengarna används. Det här är pengar som ska komma de äldre och personalen till del, inte gå till skattesänkningar, säger socialminister Lena Hallengren.

Äldreomsorgslyftet ska höja kompetensen

Sedan 2020 pågår regeringens Äldreomsorgslyft. Det innebär att ny och befintlig personal inom äldreomsorgen ges möjlighet att utbildas till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Från och med 2021 innefattar Äldreomsorgslyftet även andra kompetenshöjande utbildningar inom vård och omsorg om äldre samt första linjens chefer. För 2022 ska Socialstyrelsen totalt fördela 1,7 miljarder kronor till kommunerna inom ramen för Äldreomsorgslyftet.

Årligt bidrag om 4 miljarder

Socialstyrelsen har sedan 2021 i uppdrag att fördela ett årligt statsbidrag på 4 miljarder kronor till kommuner i syfte att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. Medlen får användas inom hela kommunens äldreomsorg utifrån lokala behov. Det kan till exempel handla om insatser för att förbättra arbetsmiljö och arbetsvillkor, bidrag till kompetensutveckling eller för att motverka ensamhet bland äldre. I de fall medlen inte har använts till äldreomsorgen ska de återbetalas.

Socialstyrelsen ska slutredovisa uppdraget senast den 30 oktober 2023 till Socialdepartementet.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Dela gärna artikeln: