Lex Maria-anmälan efter fördröjd blindtarmsoperation

Lex Maria-anmälan efter fördröjd blindtarmsoperation

2020-05-13 Av av Oskarshamns-Nytt

LÄNET

En fördröjd blindtarmsoperation har resulterat i en lex Maria-anmälan.

Det är chefläkare Mattias Alvunger inom primärvården som har gjort en anmälan.

”Fallet gäller en 28-årig man som insjuknade med smärta i övre delen av buken och sökte till en hälsocentral. Vid undersökningen bedömdes att det rörde sig om magkatarr. Råd gavs att kontakta kirurg vid försämring”, skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande.

”När buksmärtorna tilltog och flyttades sig åt höger i övre delen under eftermiddagen och kvällen kontaktade patienten sjukvårdsrådgivningen vid två tillfällen. Patienten frågade om det kunde röra sig om blindtarmen vilken man inte misstänkte och råd gavs att fortsatt avvakta om smärtan inte blev ohanterlig och ta ny kontakt med hälsocentralen igen dagen efter.”

”Vid kontakten med hälsocentralen dagen därpå var buksmärtan på höger sida och inflammationsvärden hade stigit. Han remitterades till sjukhus och opererades senare under kvällen. Vid operationen sågs blindtarmsinflammation med ett par mindre bristningar. Sjukdomsförloppet var klassiskt för blindtarmsinflammation med smärtvandring över en-två dygn.”

”Vid telefonkontakten med sjukvårdsrådgivningen på kvällen dagen innan borde hänvisning gjorts till snar undersökning på sjukhus enligt det råd som lämnats tidigare under dagen. Under väntetiden hann bristning inträffa. Efter operation har patienten tillfrisknat men det fanns risk för allvarligt förlopp genom bukhinneinflammation”, skriver regionen.

FOTO: REGION KALMAR LÄN
Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn