Lex Maria-anmälan: Felställning av en hörntand uppmärksammades inte

Lex Maria-anmälan: Felställning av en hörntand uppmärksammades inte

2020-11-24 0 av Oskarshamns-Nytt


LÄNET

Tandvårdschef Lise-Lott Hinsegård Heiding har gjort en anmälan enligt lex Maria då felställningen av en hörntand inte uppmärksammats.

Fallet gäller en patient som kom akut till folktandvårdskliniken med värk.  Det kunde då konstateras att en framtands rot skadats av en hörntand som inte kommit upp och som tryckte på framtandens rot. Patienten går nu på tandregleringen och behandling planeras.

Patienten hade undersökts regelbundet men felställningen av hörntanden hade missats.

Befintliga rutiner lyfts på nytt.

FOTO

FREEPIK