Lex Maria-anmälan: Fördröjd utredning av ett förhöjt PSA-värde

Lex Maria-anmälan: Fördröjd utredning av ett förhöjt PSA-värde

2021-03-05 0 av Oskarshamns-Nytt


LÄNET

”Chefläkare Charlotte Joborn inom primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en fördröjd utredning av ett förhöjt PSA-värde”, skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande.

”Fallet gäller en 70-årig man med ett förhöjt PSA-värde – prostataprov – i augusti 2019. Provet blev ej korrekt uppmärksammat och efter en månads fördröjning skickades remiss till fel klinik. Därefter lämnades ärendet utan uppföljning och åtgärd.”

”Patienten frågade själv efter PSA-provet i november 2020 och fick då en medicinsk uppföljning samt remiss till urolog via standardiserat vårdförlopp cancer.”

”Handläggningen har medfört en fördröjning av utredning och en risk för allvarlig vårdskada”, skriver regionen.

GRAFIK

REGION KALMAR LÄN