Lilla Torget: Den nya toaletten klar till sommaren

Lilla Torget: Den nya toaletten klar till sommaren

2022-05-23 Av av Annicka Gunnarsson

OSKARSHAMN

Oskarshamn kommer att få en ny offentlig toalett på Lilla Torget. Den nya toalettbyggnaden har nu placerats på motorcykelparkeringen och kommer att stå klar till sommaren enligt Arne Erlandsson på Tekniska kontoret.

Senast för någon vecka sedan kontaktades tekniska kontoret av en medborgare om att det finns för få offentliga toaletter i Oskarshamn. Svaret från Arne Erlandsson var då följande:

”Vi kommer att anlägga en på Lilla Torget som öppnar till sommaren”.

Beslutet om att anlägga en offentlig toalett på Lilla Torget togs i januari 2021. Motorcykelparkeringen flyttas och två bilparkeringsplatser har tagits bort för att göra plats för den nya toalettbyggnaden som ställdes på plats under måndagen. Detta innebär en minskning från 22 till 20 parkeringar på torget, gatuparkeringar är inte inräknade.

Ska underlätta för evenemang

Utformningen är en oval byggnad med fasad av stående träpanel i obehandlad lärk och yttermåttet är cirka tre gånger sex meter. Obehandlad lärk ses som ett miljövänligt val och får vacker, gråaktig och naturlig karaktär. Taket är förhållandevis platt och ska kläs med sedum. Utvändig belysning placeras i takutsprånget runt hela byggnaden.

Kostnaden hamnar på 1,3 miljoner kronor enligt beslutet och syftet är att fortsätta det påbörjade arbetet med att underlätta för evenemang och aktiviteter på Lilla Torget och i övriga delar av stadskärnan.

LISTA: Här kan du gå på toaletten i Oskarshamn

Karta med offentliga toaletter i Oskarshamns kommun

Läsarbild: Margareta Lundgren

Dela gärna artikeln: