Linda Fleetwood (V): ”De måste få en riktig semester”

Linda Fleetwood (V): ”De måste få en riktig semester”

2021-03-11 0 av Oskarshamns-NyttLÄNET

Regionrådet Linda Fleetwood (V) är glad över att majoriteten äntligen kommer med förslag på personalfrämjande åtgärder – men hon är bekymrad över avsaknaden av förslag på sammanhållen återhämtning.

”Under det senaste året har kraven och stressen varit mycket påfrestande för hälso- och sjukvården och främst för dem som stått i första ledet i direkt kontakt med covid-patienter. Många har fått ställa in ledighet, tagit extrapass och användandet av obekväm skyddsutrustning samt svåra etiska beslut har varit, och är, en stor psykisk påfrestning”; skriver Vänsterpartiet i ett pressmeddelande.

”Glada”

”I Vänsterpartiets budgetförslag för 2021 sköt vi till 15 miljoner kronor för hälsofrämjande åtgärder för medarbetare som de själva tillsammans med fackliga organisationer och chefer skulle få prioritera vad som var viktigast. Detta avslogs, men när bokslutsredovisningen visade på ett stort överskott föreslog Vänsterpartiet återigen hälsoinsatser för medarbetarna som slitit och sliter hårt och på att företagshälsovården skulle kopplas in för reflekterande åtgärder och stöd.”

– Vi är glada över att majoriteten har lyssnat på de förslag vi lade fram när vi fick reda på överskottet, det vill säga hälsofrämjande insatser, reflekterande samtal och stöd för att klara av den etiska stressen som många medarbetare utsatts för. Däremot ser vi ingenting om sammanhängande ledighet för återhämtning. Det kommer de flesta att behöva, inte minst de som har ett övertidsberg, säger Linda Fleetwood.

”Sommaren snart här”

”Förslaget på kommande åtgärder är bra men Vänsterpartiet efterfrågar ett utförligare dokument där återhämtning utvecklas, kompledighet för all arbetad övertid och hur medarbetarna planeras få ut den.”

 – Sommaren är snart här och då måste de som inte varit jullediga och har mycket övertid få en riktig semester säger Linda Fleetwood.

FOTO

REGION KALMAR LÄN