Linda Fleetwood (V): ”Fel att digitala vårdgivare utnyttjar kryphål i reglerna”

Linda Fleetwood (V): ”Fel att digitala vårdgivare utnyttjar kryphål i reglerna”

2021-09-28 Av av Oskarshamns-Nytt

LÄNET

På onsdagens regionfullmäktige behandlas två interpellationer från Vänsterpartiet.

Den ena handlar om hur läkemedelsförskrivningen från nätläkarbolagen ökar och om hur man säkerställer patientsäkerheten i regionen.

Den andra handlar om behovet av jämlik tillgång till naprapat i länet.

”Jämlik vård”

”Vården i Region Kalmar län är fantastisk på många sätt. Liv räddas varje dag och människor får hjälp med sina skador och sjukdomar. Tyvärr kan tillgängligheten till hjälp bero på vilken sjukdom eller smärta du drabbats av. Skulle du behöva vård av en naprapat och bor i Kalmar län så krävs det att du antingen bor i norra delen av länet, har gott om pengar eller en privat sjukförsäkring. Vi i Vänsterpartiet kräver en jämlik vård där privata vårdförsäkringar och plånbok inte får styra. Sjukvård ska aldrig vara en klassfråga, vård ska ges efter behov.”

”Därför efterfrågar vi i Vänsterpartiet bättre tillgänglighet och behandlingskvalitet genom att ha fler naprapater knutna till regionen. Minimum är att det i alla fall ska finnas en i södra delen av länet så att alla länets invånare får tillgång till naprapat”, skriver oppositionsrådet Linda Fleetwood (V).

Hon undrar om majoriteten kommer att se till att de som bor i södra delen av länet också får tillgång till naprapat och därmed säkerställa en jämlik vård för alla invånare i länet.

”Vänsterpartiet har under många år drivit på för att stoppa vinstjakten i välfärden”

LINDA FLEETWOOD (V)

När det gäller nätläkarfrågan skriver Linda Fleetwood så här:

”Vänsterpartiet har under många år drivit på för att stoppa vinstjakten i välfärden. Våra skattepengar ska gå till det som de är avsedda för och inte till privata vinster som leder till förödande effekter i välfärden. Tillväxten av privata vårdgivare är explosiv och  samtidigt ökar den digitala vårdmarknaden. Vi anser att det är fel att Kry och andra digitala vårdgivare utnyttjar kryphål i reglerna, dränerar regionerna genom utomlänsersättningen och tar pengar från dem som behöver vård mest.”

”Fortsätter att öka kraftigt”

”Antalet läkarbesök via privata vårdappar som Kry och Min Doktor fortsätter att öka kraftigt, och samtidigt växer den digitala förskrivningen av läkemedel. Det är främst läkemedel inom depression, ångest och antibiotika till yngre åldersgrupper som ökar. Nätläkarnas förskrivning av läkemedel oroar psykiatriker och kritiker varnar nu för att patienter kan fara illa av den digitala vården. Medan nätläkarnas förskrivning av antidepressiva läkemedel ökar varje år, ligger förskrivningen hos de övriga vårdgivarna kvar på ungefär samma nivå. Vi i Vänsterpartiet är oroliga att det påverkar patientsäkerheten för länets invånare. Därför undrar vi hur det ser ut i Kalmar län och frågar:

  • Ökar förskrivningarna av läkemedel för depression, ångest eller antibiotika för invånarna i Kalmar län?
  • Hur säkerställer Region Kalmar att alla som får föreskrivet antidepressiva läkemedel av nätläkare får uppföljning och återbesök?”

Foto: Vänsterpartiet

Dela gärna artikeln: