Lions i Mönsterås: ”Vi är oerhört ledsna för det som inträffat”

2020-05-25 0 av Peter A RosénMÖNSTERÅS

Den 20 maj kom det medieuppgifter om ekonomiska oegentligheter i en Lions-klubb i länet.

På måndagen gick Lions i Mönsterås ut med att det hela handlar om deras klubb.

Så här skriver Lions Club Mönsterås i ett inlägg i sociala medier:

För att skapa tydlighet och trygghet och att inte andra Lionsklubbar ska känna sig utpekade berättar vi nu att det är Lions club i Mönsterås som avses. Vi som nu utgör styrelse och övriga medlemmar är oerhört ledsna för det som inträffat och beklagar detta djupt.”

”Det är dåvarande kassören som ertappats med mycket oreda i bokföringen och slarv med kvitton. Men det fattas även pengar.”


”Det belopp som samtliga varit överens om fattas har kassören betalat tillbaka. För den övriga delen som är svårt att få klarhet i bland annat på grund av oreda och slarv med bokföringen har parterna kommit överens om en rättvis fördelning. I enlighet med den överenskommelse som gjorts och som båda parter undertecknat är hela summan sedan ett par veckor reglerad.”

”På så vis har Lions fått tillbaka så mycket pengar som möjligt för att fortsätta vårt hjälparbete.
Vi avser nu att be Lions centralt om hjälp med att gå igenom räkenskaperna och även ge sina synpunkter på den överenskommelse som har gjorts. Resultatet av detta kommer vi att presentera när det är klart. Vi är villiga att göra allt vi kan för att återställa förtroende för Lions club i Mönsterås och vårt viktiga hjälparbete”, skriver klubben tidigt på måndagen.

På kvällen lade Lions i Mönsterås ut följande text i sociala medier:

” Alla kan göra fel, ingen är felfri och även en förening kan göra fel i betraktarens ögon.”

”Det har fått stora rubriker att det försvunnit/förskingrats pengar från Lions och många vet nu att det är klubben i Mönsterås som är drabbad. Av den anledningen går vi ut med detta nu för att ingen annan klubb i länet ska misstänkas.”

”Spekulationerna är många och framför allt irritationen från allmänheten över att det inte har polisanmälts.
Föreningen har haft hjälp i frågan och eftersom vi är lekmän har vi litat helt och fullt på professionen och agerat efter deras rekommendationer.
I media har det florerat summor och även att hälften ska vara återbetalt, det stämmer inte.
Det är en summa pengar som upptäckts i bokföringen och som hamnat i fel händer, utav denna summa har verifikationer hittats på en rätt stor summa pengar. När dessa har varit utredda är det en summa pengar kvar och utifrån den har det gjorts en överenskommelse som klubbens utsedda representanter har ansetts vara korrekt och den har också återbetalats. Kvar är en mindre summa pengar som inte med säkerhet kan kopplas till personen, därför ingår de inte i överenskommelsen som är gjord.”

”Entledigades”

”Det spekuleras också kring vem/vilka det är. Vi kan inte gå ut med detta men personen entledigades från sitt uppdrag omedelbart när detta upptäcktes och är inte längre kvar i klubben.”

”Varför då inte en polisanmälan?
Självklart kunde vi valt den vägen och den var vi nog inne på till en början men då vi avråddes från detta så valde vi att inte göra det.
Om anmälan gjorts, och ärendet lagts ner, då hade personen gått fri och klubben hade stått med 0 kronor tillbaka och personen hade fått behålla hela summan och det i sin tur hade resulterat i att klubben och dess verksamhet hade fått läggas ner.”

”Ska man tolka mediadrevet som blivit, främst på sociala medier, så kanske det varit bättre att vi gjort en anmälan, fått 0 kronor tillbaka, personen hade lugnt kunnat luta sig tillbaka och behållit alla pengarna, och vi hade fått lägga ner hela Lions verksamhet i Mönsterås.”

”Det stämmer inte”

Det har även pratats om att personer i styrelsen har fått tystats och gilla läget. Det stämmer inte!
Det var en enad styrelse som gick till medlemsmötet och berättade vad som hänt, samtliga i styrelsen var rörande överens om att vi vann mest på att inte göra en polisanmälan. På medlemsmötet blev det en omröstning där majoriteten gick på styrelsens förslag. Av de närvarande var det tre som röstade emot och två som lade ner sin röst”, skriver Lions Club Mönsterås i inlägget i sociala medier.

Vad händer nu?
En ny styrelse är tillsatt och för att säkerställa ekonomin har vi valt att kassören och vice kassören har tillsammans med presidenten samma insyn i ekonomin. Övriga styrelsen har sedan tittbehörighet på det konto som finns hos banken för att direkt kunna ställa frågor om de tycker att något verkar oklart.”

Den nya styrelsen består av:


Lionspresident: Yul Cedergren
Kassör: Diane Johansson
Vice kassör: Chatrine Pålsson Ahlgren
Sekreterare: Lena Svensson
Ledamöter: Tomas Gummesson, Kristina Gummesson, Lennart Redborn.

FOTO: FREEPIK