Loord (KD): ”Jag tycker personligen att det är olyckligt”

Loord (KD): ”Jag tycker personligen att det är olyckligt”

2021-04-15 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons: Smålandshamnar

LÄNET

Regionpolitikern Jimmy Loord (KD) vill att frågan om länsstyrelsens opartiskhet ska granskas.

Myndigheternas opartiskhet tydliggörs i Sveriges grundlag. I regeringsformens första kapitel (RF 1:9) som reglerar statsskickets grunder står det så här: 

Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet. (Lag 1976:871.)

Länsstyrelsen i Kalmar lyder alltså under regeringsformens formuleringar.  

”Ett bekymmer”

– Det har varit ett bekymmer under de senaste åren att det funnits anledning att ifrågasätta myndigheters opartiskhet och oberoende. Redan i den demokratiutredning, SOU 2000:1, som lämnades till regeringen år 2000 kritiserades utvecklingen mot opinionsbildande myndigheter, säger Jimmy Loord.

– Jag tycker personligen att det är olyckligt att länsstyrelsen i Kalmar i sitt remissvar till Jämlikhetskommissionens SOU 2020:46 uttrycker stöd för enskilda partipolitiska förslag och att man därmed kan anses ha avvikit från sitt uppdrag att vara opartisk. 

– Jag önskar att länsstyrelsens insynsråd nu lyfter frågan för att säkra fortsatt förtroende för myndighetens opartiskhet. Huruvida angår det länsstyrelsen att till exempel ha synpunkter på när barn ska börja förskolan? Opartiskhet och saklighet är en fråga som är helt avgörande för medborgarnas förtroende för myndigheten, säger Jimmy Loord.

FOTO

KRISTDEMOKRATERNA

Dela gärna artikeln: