LRF kritiserar regeringen för hot om att ta skogsmark ur produktion

LRF kritiserar regeringen för hot om att ta skogsmark ur produktion

2021-09-13 Av av Oskarshamns-Nytt

SVERIGE

Regeringens presenterade budgetsatsningar kring svensk, i form av en ny modell för skydd av natur som bygger på frivillighet, välkomnas av LRF. ”Men vi är väldigt kritiska till regeringens ensidiga fokus på att ta skogsmark ur produktion”, säger Paul Christensson, ordförande för LRF Skogsägarna.

I en budgetproposition för 2022 föreslår regeringen omfattande satsningar som ska skydda värdefull natur, främja skogsnäringen, öka människors möjlighet att vistas i naturen och skapa naturnära jobb.

Oro hos många skogsägare

LRF skriver i ett pressmeddelande att det idag finns en stor oro hos många skogsägare att om de genom sitt arbete skapar höga naturvärden, så kommer marken tas ifrån dem. Detta system leder till både konflikter och rädsla hos skogsägarna.

”Vi är därför positiva till förslaget från regeringen om att frivillighet ska gälla vid skydd av natur, alltså att myndigheter måste ha markägarens medgivande för att etablera ett exempelvis naturreservat på dennes mark”, säger Paul Christensson.

LRF förvånade över budgetsatsningarna

Under pressträffen nämnde näringsminister Ibrahim Baylan vid ett flertal tillfällen skogsnäringens betydelse för tillväxt, sysselsättning och export. LRF Skogsägarna är därför förvånade över att budgetssatsningarna istället handlar om att på olika sätt ta skogsmark ur produktion. Detaljerna kring förslaget är oklara eftersom det saknas en politisk överenskommelse om hur mycket mark som ska skyddas.

”För att ställa om till ett hållbart samhälle behöver vi istället öka skogsproduktionen i Sverige. Det bidrar till klimatomställningen genom att använda förnybara råvaror från skogen till att ersätta kol och olja”, säger Paul Christensson.

Foto: Ola Ekstrand/LRF

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn