M och KD: ”Realism betyder att vi vågar se problemen och tala om dem”

M och KD: ”Realism betyder att vi vågar se problemen och tala om dem”

2021-10-21 Av av Peter A Rosén

LÄNET

Moderaterna och Kristdemokraterna har presenterat sin gemensamma budget och regionplan för 2022-2024, ”realism och optimism”.

”Realism betyder att vi vågar se problemen och tala om dem, optimism innebär att vi tror att problem går att lösa och att det hela tiden öppnas nya möjligheter. Sammanlagt lägger vi fram 38 förslag på förändringar i majoritetens (S, C och L) regionplan. Med satsningar på bland annat sjukvårdspersonalens löner, barn- och ungdomspsykiatrin, kollektivtrafik och besöksnäringen. Samtidigt som vi vill spara in pengar på hyrbemanning och tidsdifferentierade biljettpriser”, skriver M och KD i ett pressmeddelande.

”Länets största utmaning under 2020-talet och kommande årtionden är sammanhållningen”

MALIN SJÖLANDER (M)

– Länets största utmaning under 2020-talet och kommande årtionden är sammanhållningen. Vi ser att Kalmar läns befolkning väntas minska, samtidigt som vi är ett av de länen med äldst befolkning. Det kräver nytänkande kring hela regionens verksamhet: hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Fokus har med andra ord legat på tillväxt och där måste vi rusta vår ekonomi för framtiden. Vi måste bland annat få ner hyrbemanningskostnaderna inom sjukvården, för att på så sätt kunna skapa incitament för vår personal att stanna kvar i verksamheten, men även locka fler medarbetare, säger Malin Sjölander (M).

Regionråd Malin Sjölander (M). Foto: Region Kalmar län

– Omställningen till nära vård för med sig stora möjligheter till en bättre vård för ett landsbygdstätt län som Kalmar län. Vi måste få ner de långa väntetiderna till 1177 Vårdguiden på telefon. Den digitala tjänsten 1177 bör utvecklas så patienter kan boka in tider för vårdbesök. Vi måste göra det lättare för patienter som på grund av långa kötider, vill söka vård i andra län. Men vi vill också testa att i ett pilotprojekt bemanna Överums hälsocentral som filialmottagning för att även landsbygdsinvånarna ska erbjudas god vård, säger Jimmy Loord (KD).

Regionråd Jimmy Loord (KD). Foto: Region Kalmar län

– För att Kalmar län ska kunna utvecklas är det viktigt med hållbar tillväxt. Med bättre förutsättningar för företagande, utbildning och infrastruktursatsningar kan vi öka tillväxten i länet. För att besöksnäringen ska blomstra året om bör regionen ta ansvar för den nationella marknadsföringen. Vi måste göra det möjligt för länsinvånarna att ta del av och söka komvuxutbildningar i länets alla kommuner. Men också ge folkhögskolorna i uppdrag att ta fram fler yrkesutbildningar inom bristyrken för att täcka upp där det fattas personal, säger Malin Sjölander (M).

”Bristerna i vården för äldre är dessvärre många”

JIMMY LOORD (KD)

– Bristerna i vården för äldre är dessvärre många. Vi vill att regionen tar större ansvar för att höja den medicinska kvaliteten i äldreomsorgen. Sjukvården för äldre behöver också stärkas genom inrättande av äldremottagningar, som helt enkelt riktar sin verksamhet mot äldre och deras behov, både fysiska och psykiska. Sedan måste vi underlätta för personer som är beroende av färdtjänst, detta genom att införa länsfärdtjänst. I dag kan inte dessa personer resa utanför den egna kommunen utan att behöva anlita så kallad riksfärdtjänst, säger Jimmy Loord (KD).

Arkivfoto: Region Kalmar län

Dela gärna artikeln: